Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Biudžetinės įstaigos Vilniaus Antakalnio gimnazijos nuostatai 438.69 KB
Strateginis planas Atnaujinta Dydis
Vilniaus Antakalnio gimnazijos 2021–2024 metų strateginis veiklos planas 2.3 MB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Ugdymo planas
Vilniaus Antakalnio gimnazijos 2023-2024 ir 2024-2025 mokslo metų pagrindinio ugdymo (antros dalies) programos ir vidurinio ugdymo programos ugdymo planai 2023-09-08 07:24:31 862.52 KB
Ugdymo proceso organizavimo kalendorius 2023-2024 m. m. 288.55 KB
Veiklos planas
Vilniaus Antakalnio gimnazijos 2020 metų veiklos planas (1) 2021-02-02 20:52:23 1.34 MB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos 2020 metų veiklos planas (2) 2021-02-02 20:56:17 550.89 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos 2021 metų veiklos planas 376.33 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2015 metus 2020-12-30 18:04:44 329.46 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 metus 2020-12-30 18:05:16 361.69 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 metus 2020-12-30 18:05:58 391.1 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 metus 391.1 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 metus 374.63 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 metus 0.96 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 metus 355.71 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Informacija apie darbo užmokestį 2017 m. 2020-12-30 21:02:18 202.2 KB
Informacija apie darbo užmokestį 2018 m. 2020-12-30 21:04:30 198.23 KB
Informacija apie darbo užmokestį 2020 m. 294.77 KB
Informacija apie darbo užmokestį 2022 m. 98.75 KB
Informacija apie darbuotojų vidutinį mėnesinį nustatytąjį (paskirtąjį) darbo užmokestį per 2023 m. I ketv. 99.62 KB
Informacija apie darbuotojų vidutinį mėnesinį nustatytąjį (paskirtąjį) darbo užmokestį per 2023 m. III ketv. 2023-10-12 18:27:05 281.56 KB
Informacija apie darbuotojų vidutinį mėnesinį nustatytąjį (paskirtąjį) darbo užmokestį per 2023 m. II ketv. 2023-07-11 16:34:19 101.17 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų planas 2019 2022-07-10 21:09:56 299.44 KB
VAG viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2020 2022-07-10 21:09:57 579.36 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymas dėl 2021 m. viešųjų pirkimų plano patvirtinimo (Direktoriaus 2021-03-24 įsak. Nr. V-2021-36) 2022-07-10 21:09:57 183.26 KB
Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas (Patvirtintas direktoriaus 2021-04-28 įsak. Nr. V-2021-45) 2022-07-10 21:09:57 289.12 KB
Viešųjų pirkimų planas 2021 2022-07-10 21:09:57 225.73 KB
Viešųjų pirkimų planas 2022 2022-07-10 21:09:57 223.23 KB
Pirkimo sutartis Nr. CPO210504 2022-07-10 21:09:57 3.31 MB
Pirkimo sutartis Nr. D4-20 (2022-06-20) 2022-07-10 21:09:57 1.75 MB
Pirkimo sutartis Nr. D4-21 (2022-07-05) 2022-07-10 21:09:57 1.84 MB
Pirkimo sutartis Nr. D4-22 (2022-07-07) 2022-07-10 21:09:57 1.92 MB
Duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Vilniaus Antakalnio gimnazijos direktorės įsakymas dėl duomenų apsaugos dokumentų tvirtinimo (Direktoriaus 2019-04-01 įsak. Nr. V-64) 2020-12-14 18:28:33 180.11 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika (Patvirtinta direktoriaus 2019-04-01 įsak. Nr. V-64) 2020-12-14 18:23:35 385.93 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklės (Patvirtintos direktoriaus 2019-04-01 įsak. Nr. V-64) 532.87 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Vilniaus Antakalnio gimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. V-18 „Dėl civilinės saugos darbuotojų mokymo“ 2020-12-14 10:21:07 1.64 MB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos direktoriaus 2019 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. V-47 „Dėl pasirengimo civilinės saugos pratyboms ir jų vykdymo“ 2020-12-14 10:21:08 195.79 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. V-62 „Dėl pasirengimo civilinės saugos stalo pratyboms ir jų vykdymo“ 2020-12-14 10:21:08 367.41 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos direktoriaus 2019 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. V-65 „Dėl ekstremalių situacijų valdymo dokumentų tvirtinimo“ 2020-12-14 10:21:08 181.68 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos Ekstremaliųjų situacijų 2019–2021 m. prevencijos priemonių planas 2020-12-14 10:21:09 265.95 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė 2020-12-14 10:21:09 511.05 KB
Vilniaus Antakalnio progimnazijos sutikimas dėl evakuacijos 2020-12-14 10:21:09 423.33 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos Civilinės saugos stalo pratybų protokolas 2020-12-14 10:21:10 366.5 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos Civilinės saugos stalo pratybų organizaciniai nurodymai 2020-12-14 10:21:10 195.4 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos Civilinės saugos stalo pratybų vertinimo anketa 2020-12-14 10:21:10 185.63 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos Civilinės saugos pratybų organizaciniai nurodymai 2020-12-14 10:21:11 195.4 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos Civilinės saugos pratybų ataskaita 2020-12-14 10:21:11 190.11 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos Civilinės saugos pratybų ataskaita 2020-12-14 10:21:11 195.72 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos Žmonių evakavimo praktinių pratybų įvykdymo protokolas 2020-12-14 10:21:12 203.07 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos Dėl pasirengimo civilinės saugos stalo pratyboms ir jų vykdymo 2020-12-14 10:21:12 192.38 KB
Planai dėl COVID-19 Atnaujinta Dydis
Vilniaus Antakalnio gimnazijos direktoriaus 2020 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. V-2020-41 „Dėl Vilniaus Antakalnio gimnazijos COVID-19 situacijų valdymo grupės sudarymo, darbo karantino sąlygomis plano ir pasirengimo galimam užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejui priemonių ir veiksmų, patvirtinus užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejį švietimo įstaigoje, planų “ 2020-12-30 21:54:13 210.47 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos darbo karantino sąlygomis planas (covid-19) patvirtintas Antakalnio gimnazijos direktorės 2020 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. V-2020-41 2020-12-30 21:55:04 220.09 KB
Vilniaus Antakalnio gimnazijos pasirengimo galimam užsikrėtimo virusu covid-19 atvejui priemonių ir veiksmų, patvirtinus užsikrėtimo virusu covid-19 atvejį švietimo įstaigoje, planas patvirtintas Antakalnio gimnazijos direktorės 2020 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. V-2020-41 2020-12-30 21:55:39 454.71 KB
Neformalusis vaikų švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2023-11-20 20:33:06 218.96 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
15 dienų perspektyvinis valgiaraštis (2023–2024 m. m.) 31.04 MB
Tyrimai ir apklausos Atnaujinta Dydis
Tyrimo „Pagalba mokiniui. I klasių mokinių adaptacija“ rezultatai (2020–2021 m. m.) 209.91 KB
Prašymų formos Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl atleidimo nuo dalyko dalies pamokų privalomo lankymo (PDF) 2023-09-13 07:35:24 210.21 KB
I-II klasė. Prašymas dėl laikinosios grupės pakeitimo (WORD) 2021-08-18 22:25:43 12.56 KB
I-II klasė. Prašymas dėl laikinosios grupės pakeitimo (PDF) 2021-08-18 22:25:43 179.37 KB
I-II klasė. Prašymas dėl klasės keitimo (WORD) 2021-08-18 22:25:43 12.43 KB
I-II klasė. Prašymas dėl klasės keitimo (PDF) 2021-08-18 22:25:43 178.46 KB
III-IV klasė. Prašymas dėl individualaus ugdymo plano keitimo (WORD) 2021-08-18 22:25:43 13.88 KB
III-IV klasė. Prašymas dėl individualaus ugdymo plano keitimo (PDF) 2021-08-18 22:25:43 178.58 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš mokinių sąrašų (WORD) 2021-08-18 22:25:44 13.02 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš mokinių sąrašų (PDF) 2021-08-18 22:25:44 182.81 KB
Prašymo kompensuoti važiavimo išlaidas forma 2023-08-28 16:14:26 16.36 KB
Priėmimo į gimnaziją dokumentai Atnaujinta Dydis
Motyvacinis laiškas-prašymas dėl mokymosi gimnazijos gamtamokslinių-matematinių mokslų krypties (f) klasėje 2024-02-26 21:56:03 14.66 KB
Motyvacinis laiškas-prašymas dėl mokymosi gimnazijos kalbinių-visuomeninių mokslų krypties (h) klasėje 2024-02-26 22:00:01 14.72 KB
Motyvacinis laiškas-prašymas dėl mokymosi Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Jaunųjų kariūnų-lyderių (JKL) programą pasirinkusių mokinių klasėje 2024-02-26 22:03:08 15 KB
Motyvacinis laiškas-prašymas II gimnazijos klasių mokiniams, pageidaujantiems mokytis fizinių (f) ar humanitarinių-socialinių (h) mokslų krypčių klasėje 2023-03-06 19:38:28 14.09 KB
IV klasės mokinio individualus ugdymo planas 2023-2024 m. m. 2023-03-06 19:38:28 323.9 KB
Klasės komplektavimo principai (​Patvirtinta 2024-02-23 Dir. įsak. Nr. V-26) 2024-02-26 19:56:56 192.17 KB
Klasių vadovų skyrimo tvarka (​Patvirtinta 2023-03-02 Dir. įsak. Nr. V-2023-29) 2023-03-06 19:38:28 182.09 KB
III klasės mokinio individualus ugdymo planas 2024-2025 m. m. 2024-02-26 20:29:02 34.23 KB
Įsivertinimas Atnaujinta Dydis
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas (2021 m.) 1.21 MB
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas (2022 m.) 717.21 KB
Kiti dokumentai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Antakalnio gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (Patvirtinta direktoriaus 2019-05-10 įsak. Nr. V-100) 301.72 KB
Mokinio elgesio taisyklės (Patvirtinta direktorės 2023-08-31 įsak. Nr. V-105) 2023-11-10 18:57:17 337.87 KB
Mokinių atleidimo nuo dalyko (dalykų) dalies pamokų privalomo lankymo tvarka 199.18 KB
Socialinės–pilietinės veiklos atlikimo planas (WORD) 2023-10-30 11:28:26 26.19 KB
Saugios aplinkos gimnazijoje kūrimo aprašas (Patvirtintas direktorės 2023-08-31 įsak. Nr. V-105) 376 KB
Mokinio pažymėjimo (popierinio) naudojimo atmintinė 2023-08-28 15:32:06 256.31 KB