Apie mus

Vilniaus Antakalnio gimnazija pastatyta 1930 m. Neries upės slėnio kairiajame krante, Antakalnio mikrorajone, kuris yra vienas seniausių, gražiausių ir lietuviškiausių mikrorajonų Vilniuje. Mokykla išsiskiria savita pastato architektūra ir įspūdingu dydžiu. Mūsų mokyklos stogą puošia angelų skulptūros. Šalia mokyklos – Viešpaties Jėzaus bažnyčia ir trinitorių vienuolynas, pastatyti 1694–1717 m. Bažnyčios ir vienuolyno ansamblį statė ir dekoravo italų meistrai, vienas jų  Pietro Pertis. 1700 m. popiežius Inocentas XII padovanojo Vilniaus trinitoriams medinę Kristaus statulą „Ecce Homo", kuri šiandien saugoma netoliese esančioje barokinėje Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. Mokyklos bendruomenės nariai šiltai bendrauja ir bendradarbiauja su  Šv. Jono teologo vienuolyno broliais.

Šiandien Antakalnio gimnazija – atvira visuomenei, demokratiškai organizuota, humanizmo principais ir bendražmogiškomis vertybėmis savo gyvenimą grindžianti mokinių, jų tėvų ir mokytojų bendruomenė, kurioje garantuotas mokinių ir darbuotojų saugumas, tinkamas psichologinis mikroklimatas, aukšta ugdymo kokybė ir pedagogų kvalifikacija, pasirengimas mokytis ir tobulėti visą gyvenimą, garantuota kiekvieno mokinio saviraiška, asmens, sąžinės ir minties laisvė, solidarumo, tolerancijos, pilietiškumo puoselėjimas, aktyvi savivaldos institucijų veikla bei moderni, kryptingai sukomplektuota materialinė-techninė bazė.

Nuo 2020 m. rugsėjo 1-osios gimnazijoje mokosi 550 moksleivių, sudaryta 20 klasių komplektų. Mokinius ugdo 50 mokytojų ir neformalaus švietimo pedagogų, 2 pagalbos mokiniui specialistai, bibliotekininkas. Gimnazijos priežiūra ir tvarka rūpinasi  22 aptarnaujančio personalo darbuotojai. Mokytojai nuolat tobulina savo kvalifikaciją įvairiuose mokymuose, įgyja naujų kompetencijų.

Mokiniai nuolat dalyvauja įvairiuose šalies ir tarptautiniuose konkursuose, olimpiadose ir dažnai tampa šių renginių laimėtojais.

Antakalnio gimnazijoje puoselėjamos turimos ir kuriamos naujos tradicijos. Kaip ir visos mokyklos švenčiame valstybines šventes, Rugsėjo 1-osios, Šimtadienio, Paskutinio skambučio, Mokyklos dienos ir kitas šventes. Minime pasaulines tolerancijos, Žemės dienas, rengiame sporto varžybas, vykstame į tarptautines sporto šventes, konferencijas.

Jau tradicija tampa Garbės pamoka. Jos metu išskirtinai pagerbiami ir apdovanojami pagyrimo raštais bei atminimo dovanėlėmis visi geriausiai besimokantys, aktyviausi gimnazijos gyvenime mokiniai. Mokykloje būna eksponuojami pirmūnų kūrybiniai darbai, nuotraukos, apdovanojimai.

Prieš šventas Kalėdas mūsų mokykla pasipuošia mokinių kurtomis kalėdinėmis dekoracijomis ir pakvimpa mokinių keptais meduoliais. Meduolių dieną mokiniai dalijasi gerumu,  palinki vieni kitiems jaukių ir šiltų švenčių.

Gimnazijoje kuriamos ir naujos tradicijos: mokiniai vadovaujami mokytojų rengia pasirinktus projektus ir birželio pirmąją savaitę pristato juos gimnazijos bendruomenei; mokykla organizuoja respublikinį gyvos muzikos festivalį ,, Garsyn! “; kasmet vyksta klasių chorų varžytuvės; prieš mokinių rudens atostogas visa bendruomenė valgo moliūgų sriubą ir linki vieni kitiems saulėtos nuotaikos.

Mokykloje susibūrę įvairūs meno ir sporto kolektyvai: stalo teniso, krepšinio, futbolo komandos, fotografijos meno būrelis, modernaus ir klasikinio šokio kolektyvai, projekto „Protų mūšis“ komanda, muzikos studija.

Per 47 (1973–2020) mokslo metus mokykla išleido 40 abiturientų (8 gimnazijos) laidų. Jau 3833 abiturientams įteikti brandos atestatai, iš jų – 193 atestatai su pagyrimu, 18 aukso medalių, 28 sidabro medaliai. Antakalnio gimnaziją baigė daug talentingų asmenybių, šiuo metu sėkmingai dirbančių mokslo, meno ir politikos srityse.

Gimnazijos istorija

 

Mokykla pastatyta Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis 1929–1930 metais. Pastatą projektavo architektas inžinierius Stefanas Narembskis (Stefan Narębski). Mokykla buvo pavadinta Bendrų pradinių mokyklų rūmais. Ją sudarė dvi pagrindinės mokyklos. Pirmoji - generolo L. Želigovskio berniukų mokykla, antroji - V. Sirokomlės mergaičių mokykla. Antrojo pasaulinio karo metais mokyklos patalpose buvo įkurta karo ligoninė. 1944–1971 m. pastate veikė 5-oji vidurinė mokykla. 1972 m. įsikūrė Vilniaus 22-osios vidurinės mokyklos pradinės klasės.

1973 m. šiame pastate darbą pradėjo pirmoji aštuonmetė mokykla, 1978 m. ji pavadinta Vilniaus 18-ąja vidurine. 1983 m. mokyklos patalpos prasiplėtė III korpuso priestatu. Tais pačiais metais mokykloje įvestas sustiprintas anglų kalbos mokymas. 1990 m. mokyklai perduotas dar vienas pastatas - IV korpusas. 1996 m. mokykla pavadinta Antakalnio vidurine. 2012 m. gegužės 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės sprendimu Nr. 1-1551 reorganizuota į Vilniaus Antakalnio gimnaziją ir Vilniaus Antakalnio progimnaziją.

Mokyklos direktoriais dirbo Joana Sidaugienė (1973–1980), Anatolijus Dziska (1980–1983), Emilijus Šimulionis (1983–1986), Regina Blotnienė (1986–1988), Arūnas Uleckas (1988–1989), Vanda Mažeikienė (1989–1998), Vita Kirkilienė (1998-2021). Nuo 2021 m. rugpjūčio 10 d. laikinai direktoriaus pareigas eina pavaduotoja ugdymui Rima Kuncevičienė.

Per 48 (1973–2021) mokslo metus mokykla išleido 41 abiturientų laidą.

 

Atnaujinta: 2021-10-19
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
8. 14.55 - 15.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
Iki žiemos atostogų mokiniams liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.
Gimnazijoje dirba 90-100% darbuotojų su imunitetu nuo Covid