Apie mus

Vilniaus Antakalnio gimnazija pastatyta 1930 m. Neries upės slėnio kairiajame krante, Antakalnio mikrorajone, kuris yra vienas seniausių, gražiausių ir lietuviškiausių mikrorajonų Vilniuje. Mokykla išsiskiria savita pastato architektūra ir įspūdingu dydžiu. Gimnazijos stogą puošia angelų skulptūros. Šalia – Viešpaties Jėzaus bažnyčia ir trinitorių vienuolynas, Šv. Petro ir Povilo bažnyčia, Sapiegų parkas.

Šiandien Antakalnio gimnazija – atvira visuomenei, demokratiškai organizuota, humanizmo principais ir bendražmogiškomis vertybėmis grįsta mokinių, jų tėvų ir mokytojų bendruomenė, kurioje garantuotas mokinių ir darbuotojų saugumas, tinkamas psichologinis mikroklimatas, aukšta ugdymo kokybė ir pedagogų profesinis tobulėjimas, pasirengimas mokytis ir tobulėti visą gyvenimą, garantuota kiekvieno mokinio saviraiška, asmens, sąžinės ir minties laisvė, solidarumo, tolerancijos, pilietiškumo puoselėjimas, aktyvi savivaldos institucijų veikla bei moderni, kryptingai sukomplektuota materialinė-techninė bazė.

Nuo 2021 m. rugsėjo 1-osios gimnazijoje mokosi 631 mokinys, sudaryti 23 klasių komplektai. Mokinius ugdo 50 mokytojų ir neformaliojo ugdymo švietimo pedagogų, 2 pagalbos mokiniui specialistai, bibliotekininkas. Gimnazijos priežiūra ir tvarka rūpinasi 22 aptarnaujančio personalo darbuotojai.

Mokiniai nuolat dalyvauja įvairiuose šalies ir tarptautiniuose konkursuose, olimpiadose ir dažnai tampa šių renginių laimėtojais. I ir III gimnazijos klasių mokiniai, vadovaujami mokytojų, rengia metinius projektinius darbus ir birželio pirmąją savaitę pristato juos gimnazijos bendruomenei.

Antakalnio gimnazijoje puoselėjamos turimos ir kuriamos naujos tradicijos. Kaip ir visos mokyklos švenčiame valstybines šventes, Rugsėjo 1-osios, Šimtadienio, Paskutinio skambučio, Brandos atestatų įteikimo ir kitas šventes. Minime pasaulines Tolerancijos, Žemės dienas, rengiame sporto varžybas. Gimnazijoje susibūrę įvairūs meno ir sporto kolektyvai: stalo teniso, krepšinio, futbolo komandos, fotografijos meno būrelis, projekto „Protų mūšis“ komanda, muzikos studija ir kt.

Prieš šventas Kalėdas mūsų mokykla pasipuošia mokinių kurtomis kalėdinėmis dekoracijomis ir pakvimpa mokinių keptais meduoliais. Meduolių dieną mokiniai dalijasi gerumu,  palinki vieni kitiems jaukių ir šiltų švenčių; prieš mokinių rudens atostogas visa bendruomenė valgo moliūgų sriubą ir linki vieni kitiems saulėtos nuotaikos.

Per 48 (1973–2021) mokslo metus mokykla išleido 41 abiturientų (10 gimnazijos) laidą. Jau 3965 abiturientams įteikti brandos atestatai, iš jų – 195 brandos atestatai su pagyrimu, 18 aukso medalių, 28 sidabro medaliai. Antakalnio gimnaziją baigė daug talentingų asmenybių, šiuo metu sėkmingai dirbančių mokslo, meno ir politikos srityse.

Gimnazijos istorija

 

Mokykla pastatyta Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis 1929–1930 metais. Pastatą projektavo architektas inžinierius Stefanas Narembskis (Stefan Narębski). Mokykla buvo pavadinta Bendrų pradinių mokyklų rūmais. Ją sudarė dvi pagrindinės mokyklos. Pirmoji – generolo L. Želigovskio berniukų mokykla, antroji – V. Sirokomlės mergaičių mokykla. Antrojo pasaulinio karo metais mokyklos patalpose buvo įkurta karo ligoninė. 1944–1971 m. pastate veikė 5-oji vidurinė mokykla. 1972 m. įsikūrė Vilniaus 22-osios vidurinės mokyklos pradinės klasės.

1973 m. šiame pastate darbą pradėjo pirmoji aštuonmetė mokykla, 1978 m. ji pavadinta Vilniaus 18-ąja vidurine. 1983 m. mokyklos patalpos prasiplėtė III korpuso priestatu. Tais pačiais metais mokykloje įvestas sustiprintas anglų kalbos mokymas. 1990 m. mokyklai perduotas dar vienas pastatas – IV korpusas. 1996 m. mokykla pavadinta Antakalnio vidurine. 2012 m. gegužės 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės sprendimu Nr. 1-1551 reorganizuota į Vilniaus Antakalnio gimnaziją ir Vilniaus Antakalnio progimnaziją.

Mokyklos direktoriais dirbo Joana Sidaugienė (1973–1980), Anatolijus Dziska (1980–1983), Emilijus Šimulionis (1983–1986), Regina Blotnienė (1986–1988), Arūnas Uleckas (1988–1989), Vanda Mažeikienė (1989–1998), Vita Kirkilienė (1998–2021). Nuo 2022 m. direktoriaus pareigas eina Anželika Keršinskienė.

 

Atnaujinta: 2023-03-19
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
Iki pavasario (Velykų) atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.