Mokinių pavėžėjimas

Vilniaus miesto savivaldybė važiavimo išlaidas kompensuoja kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų 9–12 klasių (gimnazijų 1–4 klasių), profesinio mokymo įstaigų ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniams, šių mokyklų ar įstaigų darbo dienomis važiuojantiems į mokyklą ar įstaigą iki 40 km ir atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais.

Primename, jog  tėvai (globėjai, rūpintojai) mokyklų vadovams ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 10 dienos pateikia prašymus kompensuoti važiavimo išlaidas. Kartu pridedama ir pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą.

Išsamesnė informacija apie mokinių važiavimo organizavimą ir išlaidų kompensavimą skelbiama https://aktai.vilnius.lt/document/30387933

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad nuo 2023 m. liepos 1 d. įsigaliojo „Specialiuosius ugdymosi poreikius turinčių mokinių, besimokančių Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas”, kuris reglamentuoja Vilniaus miesto savivaldybės  teritorijoje besimokančių mokinių, kurie turi labai didelių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir negali patys atvykti į ugdymo įstaigas (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje), kuriose mokoma pagal priešmokyklinio ar bendrojo ugdymo programas, tinkamo ir saugaus pavėžėjimo į  mokymo įstaigą ir atgal organizavimo tvarką.

Išsamesnė informacija apie specialiuosius ugdymosi poreikius turinčių mokinių pavėžėjimo organizavimą ir važiavimo išlaidų kompensavimą skelbiama

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ea0e57b2af0111ed924fd817f8fa798e?jfwid=mmceoljgf

 

Atnaujinta: 2024-04-07
 • Elektroninis dienynas
 • Microsoft 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40