PUPP

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro
2022 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-1377
 
2022–2023 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS IR VYKDYMO BŪDAI
 
Patikrinimas
Laikotarpis, data
Pradžia
Vykdymo būdas
1. Lietuvių kalba ir literatūra (žodžiu)
2023 m. sausio 9 d. –
gegužės 15 d.
Mokyklos vadovo nustatytu laiku
Tradicinis arba nuotolinis*
2. Lietuvių kalba ir literatūra (raštu)
2023 m. gegužės 10 d. – gegužės 11 d.
Elektroninis
2.1. lietuvių kalba ir literatūra (raštu) I srautas
2023 m. gegužės 10 d.
9 val.
2.2. lietuvių kalba ir literatūra (raštu) II srautas
2023 m. gegužės 11 d.
9 val.
2.3. lietuvių kalba ir literatūra (raštu) III srautas
2023 m. gegužės 11 d.
12 val. 30 min.
3. Matematika
2023 m. gegužės 15 d. – gegužės 16 d.
Elektroninis
3.1. matematika I srautas
2023 m. gegužės 15 d.
9 val.
3.2. matematika II srautas
2023 m. gegužės 16 d.
9 val.
3.3. matematika III srautas
2023 m. gegužės 16 d.
11 val. 30 min.
*Jei mokinys mokosi nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, tai pasiekimų patikrinimas vykdomas nuotoliniu būdu. Jei mokinys mokosi kitu nei nuotolinis mokymo proceso organizavimo būdu, pasiekimų patikrinimas vykdomas tradiciniu būdu.
 
 
PATVIRTINTA
Vilniaus Antakalnio gimnazijos direktorės
2022 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. M-2022-117
 
LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS (ŽODŽIU) PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO UGDYMO PROCESE LAIKOTARPIAI/ ETAPAI
 
Eil. Nr.
Etapai
Data
1.
Mokytojas su mokiniais aptaria kalbėjimo užduotį, susiedamas ją su konkrečiomis pamokomis/ mokomąja veikla.
2023 m. sausio 9-13 d.
2.
Mokinys pasirenka kalbėjimo užduotį ir jai rengiasi konsultuodamasis su mokančiu mokytoju; pasirengia kalbėjimo planą/ teiginius/ tekstą/ konspektą (jei reikia – ir iliustracinę medžiagą), panaudotos literatūros sąrašą ir pristato mokančiam mokytojui iki kalbėjimo dienos.
2023 m. sausio 16 d.- balandžio 7 d.
3.
Mokinys kalba (5-7 min.) klasės draugams, atsako į jų ir mokytojo klausimus.
2023 m. balandžio 17 d.- gegužės 5 d.
 
SVARBU ŽINOTI
 • Organizuojami privalomieji lietuvių kalbos ir literatūros ir matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai (toliau – pasiekimų patikrinimai), kuriuose dalyvauja pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys.
 • Asmuo pagrindinį išsilavinimą įgyja baigęs pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinęs lietuvių kalbos ir literatūros ir matematikos pasiekimų patikrinime (išskyrus atvejus, kai asmuo ŠMSM nustatytais atvejais nuo pasiekimų patikrinimo yra atleistas).
 • Mokinys, ŠMSM patvirtintame pasiekimų patikrinimo tvarkaraštyje nustatytomis dienomis nedalyvavęs pasiekimų patikrinime dėl pateisintos priežasties, mokyklos vadovui įsakymu leidus, gali dalyvauti per pakartotinį pasiekimų patikrinimą (birželio 7-18 dienomis).

 

Atnaujinta: 2023-03-19
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
Iki pavasario (Velykų) atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.