PUPP

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo,
mokslo ir sporto ministro
2023 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-1178
 

2023–2024 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS IR VYKDYMO BŪDAI

Patikrinimas

Laikotarpis, data

Pradžia

Vykdymo būdas

1. Lietuvių kalba ir literatūra (žodžiu)

2024 m. sausio 8 d.–gegužės 16 d.

*

Tradicinis

2. Lietuvių kalba ir literatūra (raštu)

2024 m. gegužės 8–9 d.

 

Elektroninis

2.1. I srautas

2024 m. gegužės 8 d.

9 val.

2.2. II srautas

2024 m. gegužės 9 d.

9 val.

3. Matematika

2024 m. gegužės 13–14 d.

 

Elektroninis

3.1. I srautas

2024 m. gegužės 13 d.

9 val.

3.2. II srautas

2024 m. gegužės 14 d.

9 val.

* Mokyklos vadovo nustatytu laiku.


PATVIRTINTA
Vilniaus Antakalnio gimnazijos
direktorės 2023 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. M-129
 
LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS (ŽODŽIU) PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO
ugdymo procese laikotarpis - 2024 m. sausio 8 d.–gegužės 9 d. ir konkrečios datos:
 
Eil.
Nr.
Etapai
Data
1.
Mokinys pasirenka kalbėjimo užduotį, konsultuodamasis su mokančiu mokytoju.
2024 m. sausio 8-12 d.
2.
Mokinys, konsultuodamasis su mokančiu mokytoju, rengiasi kalbėjimo užduočiai, pasirengia kalbėjimo planą/teiginius/tekstą/konspektą (jei reikia – ir iliustracinę medžiagą), panaudotos literatūros sąrašą ir pristato mokančiam mokytojui iki kalbėjimo dienos.
2024 m. sausio 15-balandžio 12 d.
3.
Mokinys kalba (5-7 min.) klasės draugams, atsako į jų ir mokytojo klausimus.
2024 m. balandžio 15-gegužės 9 d.
 

PUPP. REIKALAVIMAI MOKINIAMS:

 1. Privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą).
 2. Prie įėjimo į dalyko pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies raštu  (toliau – PUPP) patalpą esančiame sąraše sužino savo grupę.
 3. Prie patalpos ateina likus ne mažiau kaip 15 minučių iki PUPP vykdymo pradžios.
 4. Prieš įeidami į patalpą, vykdytojui pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įeina į patalpą tik jam leidus.
 5. Turi tik PUPP vykdymo instrukcijoje nurodytas priemones. Gali turėti geriamojo vandens buteliuką, kuris pasiekimų patikrinimo metu gali būti padėtas ant / prie suolo / stalo.
 6. Į patalpą mobiliojo ryšio ir kitas informacijos perdavimo ar priėmimo priemones įsinešti draudžiama.
 7. Pavėlavę į pasiekimų patikrinimą ar pasiekimų patikrinimo dalį raštu ne daugiau kaip 30 minučių, PUPP dalyvauja, tačiau jiems pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies raštu užduoties atlikimo laikas nepratęsiamas.
 8. Vykdytojo pateiktais prisijungimo duomenimis (prisijungimo adresas, prisijungimo vardas ir slaptažodis) nustatytu laiku pradeda jungtis prie užduočių atlikimo sistemos, perskaito nurodymus ir pasirengia atlikti užduotis vykdymo instrukcijoje nurodytu laiku. Per prisijungti skirtą laiką prisijungęs gautais prisijungimo duomenimis prie užduočių atlikimo sistemos, pasitikrina, ar ji veikia, ar mato savo vardą ir pavardę kompiuterio ekrane. Pastebėjęs užduočių atlikimo sistemos trikdžius, apie tai praneša vykdytojui. Užduotis pradeda atlikti vykdytojui paskelbus pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies raštu pradžią.
 9. Klauso vykdytojų nurodymų, užduotis atlieka savarankiškai, nesikalba tarpusavyje, netrukdo kitiems, naudojasi tik tomis priemonėmis, kurios nurodytos PUPP vykdymo instrukcijoje, jų neskolina.
 10. Visus darbui atlikti reikalingus veiksmus atlieka kompiuteryje. Neišeina iš užduočių atlikimo kompiuterio lango. Elektroninė testavimo sistema turi funkcionalumą automatiškai fiksuoti, kad testavimo aplinkos langas buvo kelis kartus paliktas, bandyta atverti ar buvo atverti kiti kompiuterio langai, darytos ekrano nuotraukos ar atlikti kiti panašūs veiksmai.
 11. Išeiti iš patalpos gali tik to paprašęs vykdytojo ir ne ilgiau kaip 5 minutėms.
 12. Baigę darbą anksčiau, negu numatyta, būtinai paspaudžia mygtuką „Baigti darbą“, praneša apie tai vykdytojui ir išeina iš patalpos.
 13. Šalinami iš pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies už trukdymą, nusirašinėjimą, mobiliojo ryšio, kitų informacijos perdavimo ar priėmimo priemonių įsinešimą į patalpą ir vykdytojo nurodymų nevykdymą.

PUPP rezultatų skelbimas:

Matematikos - galutiniai rezultatai skelbiami ne vėliau kaip per 16 darbo dienų atlikus patikrinimą.

Lietuvių kalbos ir literatūros – per 20 darbo dieną nuo patikrinimo raštu vykdymo dienos.

 
Atnaujinta: 2024-02-28
 • Elektroninis dienynas
 • Microsoft 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.05 - 13.50
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40