Paskutiniai atnaujinimai

El. nr. Data Statusas
1. 2021-09-21 21:17 Naujiena atnaujinta: Kultūrinė ir pažintinė diena gimnazijoje
2. 2021-09-20 20:07 Puslapis atnaujintas: Laisvos darbo vietos
3. 2021-09-20 20:03 Puslapis atnaujintas: Darbuotojai
4. 2021-09-19 19:54 Naujiena atnaujinta: Kultūrinė ir pažintinė diena gimnazijoje
5. 2021-09-19 19:51 Naujiena išstrinta: Ekskursija „Literatūrinis Vilnius“
6. 2021-09-19 19:45 Puslapis atnaujintas: Struktūros modelis
7. 2021-09-19 19:44 Puslapis atnaujintas: Mokytojai
8. 2021-09-19 19:44 Puslapis atnaujintas: Savaitės renginių planas
9. 2021-09-18 11:52 Naujiena atnaujinta: Kultūrinė ir pažintinė diena gimnazijoje
10. 2021-09-18 11:45 Puslapis atnaujintas: Savaitės renginių planas
11. 2021-09-18 11:32 Naujiena atnaujinta: Kultūrinė ir pažintinė diena gimnazijoje
12. 2021-09-16 21:24 Naujiena atnaujinta: Ekskursija „Literatūrinis Vilnius“
13. 2021-09-16 21:24 Naujiena sukurta: Kultūrinė ir pažintinė diena gimnazijoje
14. 2021-09-16 21:17 Naujiena sukurta: Būrelių mugė
15. 2021-09-16 21:06 Naujiena sukurta: Ekskursija „Literatūrinis Vilnius“
16. 2021-09-14 20:43 Puslapis atnaujintas: Savaitės renginių planas
17. 2021-09-13 20:47 Puslapis atnaujintas: Metodinė taryba
18. 2021-09-13 20:35 Puslapis atnaujintas: Struktūros modelis
19. 2021-09-13 14:07 Naujiena sukurta: III klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimai
20. 2021-09-12 11:31 Puslapis atnaujintas: Klasės vadovai
21. 2021-09-12 11:31 Puslapis atnaujintas: Struktūros modelis
22. 2021-09-12 11:13 Dokumentas sukurtas: 28 priedas. Mokinių individualios pažangos ir pasiekimų stebėjimo tvarkos aprašas
23. 2021-09-11 10:01 Puslapis atnaujintas: Savaitės renginių planas
24. 2021-09-10 15:25 Puslapis atnaujintas: Mokytojai
25. 2021-09-09 21:48 Puslapis atnaujintas: Socialinė-pilietinė veikla
26. 2021-09-09 21:47 Dokumentas atnaujintas: Socialinės-pilietinės veiklos planas 2021-2022 m. m.
27. 2021-09-09 21:42 Naujiena atnaujinta: Multidimensinė šeimos terapijos programa
28. 2021-09-09 21:41 Dokumentas sukurtas: MDFT lankstinukas
29. 2021-09-09 21:41 Naujiena sukurta: Multidimensinė šeimos terapijos programa
30. 2021-09-08 20:13 Naujiena atnaujinta: Tolimesnė 41 abiturientų laidos veikla
31. 2021-09-08 20:09 Puslapis atnaujintas: Biblioteka
32. 2021-09-07 21:10 Puslapis atnaujintas: Ugdymo organizavimas
33. 2021-09-07 21:05 Naujiena atnaujinta: Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu tvarkos aprašas
34. 2021-09-07 20:53 Puslapis atnaujintas: Kontaktai
35. 2021-09-07 20:46 Naujiena sukurta: Tolimesnė 41 abiturientų laidos veikla
36. 2021-09-06 20:41 Naujiena sukurta: I ir II klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) tėvų susirinkimai
37. 2021-09-06 20:26 Puslapis atnaujintas: Laisvos darbo vietos
38. 2021-09-03 22:24 Puslapis atnaujintas: Klasės vadovai
39. 2021-09-03 22:13 Puslapis atnaujintas: Savaitės renginių planas
40. 2021-09-01 17:19 Naujiena sukurta: MOKSLO METAI PRASIDEDA – TEGYVUOJA ANTAKALNIO GIMNAZIJA!
41. 2021-09-01 16:27 Puslapis atnaujintas: Mokinių maitinimas
42. 2021-09-01 16:27 Dokumentas atnaujintas: Antakalnio gimnazijos valgiaraštis (2021-2022 m. m.)
43. 2021-09-01 16:23 Puslapis atnaujintas: Ugdymo organizavimas
44. 2021-09-01 16:22 Dokumentas atnaujintas: 27 priedas. Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu tvarkos aprašas
45. 2021-09-01 16:20 Dokumentas atnaujintas: Vilniaus Antakalnio gimnazijos 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pagrindinio ugdymo (antros dalies) ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas
46. 2021-09-01 16:15 Naujiena atnaujinta: Informacinė svetainė mokyklabecovid.lt
47. 2021-09-01 16:05 Naujiena sukurta: LR Prezidento sveikinimas
48. 2021-09-01 15:59 Puslapis atnaujintas: Vaiko gerovės komisija
49. 2021-08-31 21:57 Naujiena atnaujinta: Sveikiname su Rugsėjo1-ąja!
50. 2021-08-31 21:40 Puslapis atnaujintas: Kontaktai

Atnaujinta: 2021-02-14
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 14.00 - 14.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40