Paskutiniai atnaujinimai

El. nr. Data Statusas
1. 2024-04-08 22:00 Naujiena sukurta: IVh kl. mokinių atstovai dalyvavo tarptautinės parodos pristatyme „Helsinki to Kyiv: Back to the Future“
2. 2024-04-08 10:03 Naujiena sukurta: VAG jaunimo erdvė su „Žalianamiu“
3. 2024-04-07 17:13 Puslapis atnaujintas: Kontaktai
4. 2024-04-07 17:12 Puslapis atnaujintas: Tyrimai ir apklausos
5. 2024-04-07 17:12 Puslapis atnaujintas: Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas (2022 m.)
6. 2024-04-07 17:12 Puslapis atnaujintas: Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas (2021 m.)
7. 2024-04-07 17:12 Puslapis atnaujintas: Įsivertinimas
8. 2024-04-07 17:12 Puslapis atnaujintas: Projektinė veikla
9. 2024-04-07 17:12 Puslapis atnaujintas: Tarnybiniai lengvieji automobiliai
10. 2024-04-07 17:12 Puslapis atnaujintas: Finansinės ataskaitos
11. 2024-04-07 17:12 Puslapis atnaujintas: Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
12. 2024-04-07 17:12 Puslapis atnaujintas: Viešieji pirkimai
13. 2024-04-07 17:12 Puslapis atnaujintas: Darbo užmokestis
14. 2024-04-07 17:12 Puslapis atnaujintas: Veiklos planas
15. 2024-04-07 17:12 Puslapis atnaujintas: Mokyklos strateginis planas
16. 2024-04-07 17:12 Puslapis atnaujintas: Planavimo dokumentai
17. 2024-04-07 17:12 Puslapis atnaujintas: Nuostatai
18. 2024-04-07 17:12 Puslapis atnaujintas: Administracinė informacija
19. 2024-04-07 17:12 Puslapis atnaujintas: Biblioteka
20. 2024-04-07 17:12 Puslapis atnaujintas: Patalpų nuoma
21. 2024-04-07 17:12 Puslapis atnaujintas: Mokinių pavėžėjimas
22. 2024-04-07 17:12 Puslapis atnaujintas: Mokinių maitinimas
23. 2024-04-07 17:12 Puslapis atnaujintas: Psichologinės ir emocinės pagalbos tarnybos
24. 2024-04-07 17:12 Puslapis atnaujintas: Ugdymo karjerai specialistas
25. 2024-04-07 17:12 Puslapis atnaujintas: Psichologas
26. 2024-04-07 17:12 Puslapis atnaujintas: Socialinis pedagogas
27. 2024-04-07 17:12 Puslapis atnaujintas: Visuomenės sveikatos specialistas
28. 2024-04-07 17:12 Puslapis atnaujintas: Žinių gilinimo (konsultavimo) mokykla
29. 2024-04-07 17:12 Puslapis atnaujintas: Pagalba mokiniui
30. 2024-04-07 17:12 Puslapis atnaujintas: Tarpiniai patikrinimai III G kl. mokiniams
31. 2024-04-07 17:12 Puslapis atnaujintas: Brandos egzaminai. Abiturientams.
32. 2024-04-07 17:12 Puslapis atnaujintas: Brandos egzaminai
33. 2024-04-07 17:12 Puslapis atnaujintas: Nuotolinis
34. 2024-04-07 17:12 Puslapis atnaujintas: Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) įgyvendinimas
35. 2024-04-07 17:12 Puslapis atnaujintas: Neformalusis vaikų švietimas
36. 2024-04-07 17:12 Puslapis atnaujintas: Mokinių tėvų informavimas
37. 2024-04-07 17:12 Puslapis atnaujintas: Mokyklos bendruomenės pasirengimas
38. 2024-04-07 17:12 Puslapis atnaujintas: Mokyklos aplinkos pritaikymas
39. 2024-04-07 17:12 Puslapis atnaujintas: Pagalbos mokiniui specialistai
40. 2024-04-07 17:12 Puslapis atnaujintas: Įtraukusis ugdymas
41. 2024-04-07 17:12 Puslapis atnaujintas: Pagrindinis ugdymas
42. 2024-04-07 17:12 Puslapis atnaujintas: Vidurinis ugdymas
43. 2024-04-07 17:12 Puslapis atnaujintas: Ugdymo organizavimas
44. 2024-04-07 17:12 Puslapis atnaujintas: Ugdymas
45. 2024-04-07 17:12 Puslapis atnaujintas: Paslaugos
46. 2024-04-07 17:12 Puslapis atnaujintas: Veiklos sritys
47. 2024-04-07 17:12 Puslapis atnaujintas: Bendradarbiavimas
48. 2024-04-07 17:12 Puslapis atnaujintas: Gimnazijos ugdymo proceso organizavimo kalendorius
49. 2024-04-07 17:12 Puslapis atnaujintas: Gimnazijos himnas
50. 2024-04-07 17:12 Puslapis atnaujintas: Gimnazijos simboliai

Atnaujinta: 2024-02-28
 • Elektroninis dienynas
 • Microsoft 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 14.00 - 14.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40