Paskutiniai atnaujinimai

El. nr. Data Statusas
1. 2023-09-27 20:29 Naujiena sukurta: Projektas ,,MUZIKA VILNIUI"
2. 2023-09-22 08:23 Naujiena sukurta: IV gimnazijos klasių mokinių ir jų tėvų/ globėjų dėmesiui!
3. 2023-09-21 19:31 Naujiena atnaujinta: II gimnazijos klasių mokinių tėvų/ globėjų dėmesiui!
4. 2023-09-21 19:30 Naujiena sukurta: Gimnazistai atliko laboratorinį darbą VU Gyvybės mokslų centro laboratorijoje
5. 2023-09-20 21:36 Naujiena atnaujinta: Priėmimo naujienos
6. 2023-09-20 21:33 Naujiena atnaujinta: Informacija būsimų IV gimnazijos klasių mokiniams
7. 2023-09-20 21:33 Naujiena atnaujinta: Informacija būsimų III gimnazijos klasių mokiniams
8. 2023-09-20 21:33 Naujiena atnaujinta: Informacija būsimų I gimnazijos klasių mokiniams
9. 2023-09-20 21:33 Naujiena atnaujinta: Informacija būsimų II gimnazijos klasių mokiniams
10. 2023-09-20 21:31 Naujiena atnaujinta: Kviečiame mokytis Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos „Jaunųjų lyderių“ programą pasirinkusių mokinių klasėje
11. 2023-09-20 21:31 Naujiena atnaujinta: Skelbiame pakviestų mokytis mokinių sąrašus
12. 2023-09-20 21:31 Naujiena atnaujinta: Skelbiame pakviestų mokytis mokinių sąrašus
13. 2023-09-20 21:31 Naujiena atnaujinta: Skelbiame pakviestų mokytis mokinių sąrašus
14. 2023-09-20 21:31 Naujiena atnaujinta: Skelbiame pakviestų mokytis mokinių sąrašus
15. 2023-09-20 21:31 Naujiena atnaujinta: Skelbiame pakviestų mokytis mokinių sąrašus
16. 2023-09-20 21:30 Naujiena atnaujinta: Skelbiame pakviestų mokytis mokinių sąrašus
17. 2023-09-20 21:30 Naujiena atnaujinta: Skelbiame pakviestų mokytis mokinių sąrašus
18. 2023-09-20 21:30 Naujiena atnaujinta: Skelbiame pakviestų mokytis mokinių sąrašus
19. 2023-09-18 21:52 Naujiena atnaujinta: Informacija eksternams
20. 2023-09-18 21:47 Dokumentas atnaujintas: Prašymas laikyti brandos egzaminus pagrindinės sesijos metu 2023–2024 m. m. (eksternui)
21. 2023-09-18 21:45 Naujiena atnaujinta: Informacija eksternams
22. 2023-09-17 14:17 Naujiena sukurta: Sveikiname Sonją P. (IIIf kl.) ir jos mokytoją Ingą Jomantienę!
23. 2023-09-17 13:58 Puslapis atnaujintas: Ugdymo karjerai specialistas
24. 2023-09-16 13:52 Naujiena atnaujinta: I gimnazijos klasių mokinių tėvų/ globėjų dėmesiui!
25. 2023-09-13 07:41 Puslapis atnaujintas: Ugdymo karjerai specialistas
26. 2023-09-13 07:35 Puslapis atnaujintas: Prašymų pavyzdžiai
27. 2023-09-13 07:35 Dokumentas atnaujintas: Prašymas dėl atleidimo nuo dalyko dalies pamokų privalomo lankymo (PDF)
28. 2023-09-13 07:34 Dokumentas išstrintas: Prašymas dėl atleidimo nuo mokomojo dalyko privalomo pamokų lankymo (WORD)
29. 2023-09-13 07:31 Puslapis atnaujintas: Prašymų pavyzdžiai
30. 2023-09-13 07:30 Dokumentas išstrintas: Pranešimas apie mokinio nedalyvavimą ugdymo procese (WORD)
31. 2023-09-13 07:30 Dokumentas išstrintas: Pranešimas apie mokinio nedalyvavimą ugdymo procese (PDF)
32. 2023-09-13 07:27 Puslapis atnaujintas: Aktualu mokiniams
33. 2023-09-13 07:25 Puslapis atnaujintas: Aktualu tėvams
34. 2023-09-13 07:24 Dokumentas sukurtas: Mokinių atleidimo nuo dalyko (dalykų) dalies pamokų privalomo lankymo tvarka
35. 2023-09-13 07:21 Puslapis atnaujintas: Aktualu tėvams
36. 2023-09-13 07:20 Dokumentas sukurtas: Informavimo apie vaiko nedalyvavimą pamokose ir pamokų pateisinimo atmintinė tėvams (globėjams, rūpintojams)
37. 2023-09-09 18:37 Naujiena atnaujinta: I gimnazijos klasių mokinių tėvų/ globėjų dėmesiui!
38. 2023-09-09 18:21 Naujiena sukurta: Tolesnė abiturientų veikla (2023 m.)
39. 2023-09-09 17:40 Naujiena sukurta: I GIMNAZIJOS KLASIŲ MOKINIŲ TĖVŲ / GLOBĖJŲ DĖMESIUI!
40. 2023-09-08 07:51 Naujiena atnaujinta: Rugsėjo 1-osios šventė Vilniaus Antakalnio gimnazijoje
41. 2023-09-08 07:29 Puslapis atnaujintas: Gimnazijos ugdymo proceso organizavimo kalendorius
42. 2023-09-08 07:28 Dokumentas sukurtas: Ugdymo proceso organizavimo kalendorius 2023-2024 m. m.
43. 2023-09-08 07:25 Puslapis atnaujintas: Ugdymo organizavimas
44. 2023-09-08 07:24 Dokumentas atnaujintas: Vilniaus Antakalnio gimnazijos 2023-2024 ir 2024-2025 mokslo metų pagrindinio ugdymo (antros dalies) programos ir vidurinio ugdymo programos ugdymo planai
45. 2023-09-08 07:23 Dokumentas išstrintas: 28 priedas. Mokinių individualios pažangos ir pasiekimų stebėjimo tvarkos aprašas
46. 2023-09-08 07:23 Dokumentas išstrintas: 27 priedas. Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu tvarkos aprašas
47. 2023-09-08 07:23 Dokumentas išstrintas: 26 priedas. Pamokų/ ugdymo dienų lankomumo apskaitos, nelankymo ir vėlavimų į pamokas prevencijos tvarka
48. 2023-09-08 07:23 Dokumentas išstrintas: 25 priedas. Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas
49. 2023-09-08 07:23 Dokumentas išstrintas: 24 priedas. Komandinio reagavimo į patyčias ir kitokį smurtinį elgesį gimnazijoje tvarkos aprašas
50. 2023-09-08 07:23 Dokumentas išstrintas: 23 priedas (2). Aprašo priedas. Saugios aplinkos gimnazijoje kūrimo komponentai. Priemonių planas 2021-2022 ir 2022-2023 m. m.

Atnaujinta: 2023-08-10
 • Elektroninis dienynas
 • Microsoft 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
Iki rudens atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.