Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) įgyvendinimas

Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) įgyvendinimas

 

UTA komandos sudėtis
PATVIRTINTA
Vilniaus Antakalnio gimnazijos
direktorės 2022 m. spalio 21 d.
įsakymu Nr. V-2022-145
 1. Anželika Keršinskienė, direktorė – komandos vadovė;
 2. Rima Kuncevičienė, direktorės pavaduotoja ugdymui – narė;
 3. Rima Dudzevičienė, ugdymo skyriaus vedėja – narė;
 4. Violeta Kriščiūnienė, ugdymo skyriaus vedėja – narė;
 5. Ramutė Jablonskienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė – narė;
 6. Jolanta Butkutė, dorinio ir socialinio ugdymo sričių, žmogaus saugos metodinės grupės pirmininkė – narė;
 7. Vilija Bagdonaitė, užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė – narė;
 8. Inga Jomantienė, Metodinės tarybos pirmininkė– narė;
 9. Violeta Bliznikienė, gamtamokslinio ugdymo sričių, matematikos, informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė – narė;
 10. Žana Pliskačevska, Vaiko gerovės komisijos pirmininkė – narė.

 

Atnaujinto ugdymo turinio (UTA)  įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planas 2022-2023 ir 2023-2024 m. m.

 

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA). Ką reikia žinoti?

Ugdymo turinio atnaujinimas: https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2020/10/UGDYMO-TURINIO-ATNAUJINIMAS.pdf
 
 
Bendrųjų programų diegimo tyrimas: https://www.mokykla2030.lt/bp-diegimo-tyrimas/
 
Kompetencijos
Kompetencijų ir vaiko raidos aprašai: https://www.mokykla2030.lt/kompetenciju-ir-vaiko-raidos-aprasai/
 
Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai
Tėvams apie UTA

Ugdymo turinio atnaujinimą (UTA) reglamentuojantys dokumentai:

ŠMSM 2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. V-1541 „Dėl Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“:  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1a764050239511edb4cae1b158f98ea5
 
Bendrosios programos:  https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/atnaujintos-bendrosios-programos
 

Naudingos nuorodos:

https://www.mokykla2030.lt/
https://www.mokykla2030.lt/infografikai/
https://www.mokykla2030.lt/ugdymo-turinio-atnaujinimas/
https://www.mokykla2030.lt/kompetenciju-raidos-apraso-rengeju-medziaga/
https://drive.google.com/file/d/1M0rST1Xvhexahs_h_dG9FF_8I_zmqAyD/view
https://www.schooleducationgateway.eu/lt/pub/resources/toolkitsforschools/subarea.cfm?sa=7
 
Atnaujinta: 2024-04-07
 • Elektroninis dienynas
 • Microsoft 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40