Prevencinės programos

Nepilnamečių narkotikų vartojimo ir platinimo prevencijos mokyklose bandomojo modelio įgyvendinimo projektas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija kartu su Vidaus reikalų ministerija, savivaldybės ir valstybės institucijomis inicijavo Nepilnamečių narkotikų vartojimo ir platinimo prevencijos mokyklose bandomojo modelio įgyvendinimo projektą.

Antakalnio gimnazija buvo pakviesta ir sutiko dalyvauti šiame projekte kaip „Planet Youth“ modelio dalyvė, turinti didelę motyvaciją ir visos bendruomenės įsitraukimą. 

Projekto tikslas – vadovaujantis duomenimis sukurti individualų mokyklos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ir platinimo prevencijos planą, kuriam įgyvendinti savivaldybė kartu su partneriais teiks metodinę pagalbą, padės įgyvendinti skirtingas priemones. Jos bus skirtos ne tik saugesnės aplinkos kūrimui, geresniam mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų pasirengimui dirbti šia tema, mokinių ir jų tėvų žinių, įgūdžių ugdymui, bet ir kitoms veikloms, padedančioms mažinti rizikos ir stiprinti apsauginius psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo veiksnius, užtikrinti pagalbos teikimą laiku.

VAG psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ir platinimo prevencijos planas (I-os gimnazijos klasės)

Įvykę renginiai I-ų gimnazijos klasių mokinių tėvams:

vasario 28 d. paskaitos (Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento, Narkotikų ir jų prekursorių kontrolės skyriaus patarėja Rasa Povilanskienė „Naujos psichoaktyviosios medžiagos: ką turime žinoti?“, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento, Prevencijos koordinavimo skyriaus vedėja Aušra Želvienė „Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prevencija“);

kovo 21 d. nuotolinės paskaitos (Vilniaus miesto savivaldybės vicemerė dr. Simona Bieliūnė ir Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro Visuomenės sveikatos stebėsenos ir strateginio planavimo skyriaus koordinatorė Emilija Gaidytė „Tėvų ir šeimos vaidmuo psichoaktyviųjų medžiagų prevencijoje“, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 1-ojo policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Justina Buginytė „Teisinės priemonės vartojant ar platinant psichoaktyviąsias medžiagas“).

Rekomendacijos tėvams

Kaip kalbėtis su vaikais apie psichoaktyvias medžiagas?

Pagalba ir paslaugos Vilniaus miesto savivaldybėje vaikams ir jaunimui dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo

Suplanuoti renginiai I-ų gimnazijos klasių mokinių tėvams:

balandžio 9 d. 18.00 val. gimnazijos aktų salėje psichologo mokymai;

balandžio 10 d. 18.00 val. gimnazijos aktų salėje ekspertų iš Islandijos mokymai.

Daugiau informacijos apie suplanuotus renginius bus el. dienyne TAMO.

Lietuvos policijos pasitikėjimo telefono linija Narkotikams - NE“ 8 700 60 777


Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programos „Savu keliu“

Atnaujinta: 2024-03-24
 • Elektroninis dienynas
 • Microsoft 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 14.00 - 14.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40