Pagrindinis ugdymas

Gimnazija įgyvendina Pagrindinio ugdymo programos II dalį. II dalis – dvejų metų, įgyvendinama 9–10 (I–II gimnazijos) klasėse.

Nuo 9 (I gimnazijos) klasės sudaromos sąlygos mokiniams pasirinkti jų poreikius tenkinančias dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų programas.

Mokiniui privaloma mokytis iki 16 metų ir įgyti pagrindinį išsilavinimą.

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas išduodamas mokiniui, kuris baigė pagrindinio ugdymo programą ir dalyvavo privalomuose lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimuose.

Mokinys ir buvęs mokinys, be pateisintos priežasties nustatytu laiku nedalyvavę pasiekimų patikrinime, gali dalyvauti tik kitais metais.

Įgiję pagrindinį išsilavinimą, mokiniai gali toliau mokytis gimnazijoje pagal vidurinio ugdymo programą ir įgyti vidurinį išsilavinimą.

 

Vilniaus Antakalnio gimnazijos 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų Pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas

Atnaujinta: 2023-03-19
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
Iki pavasario (Velykų) atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.