Pagrindinis ugdymas

Gimnazija įgyvendina Pagrindinio ugdymo programos II dalį. II dalis – dvejų metų, įgyvendinama 9–10 (gimnazijos I–II) klasėse.

Nuo 9 klasės (gimnazijos I) sudaromos sąlygos mokiniams pasirinkti dalykų modulius, mokytis pasirenkamųjų dalykų pagal polinkius ir gebėjimus.

Mokiniui privaloma mokytis iki 16 metų ir įgyti pagrindinį išsilavinimą.

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas išduodamas mokiniui, kuris baigė pagrindinio ugdymo programą ir dalyvavo privalomuose lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimuose.

Mokinys ir buvęs mokinys, be pateisintos priežasties nustatytu laiku nedalyvavę pasiekimų patikrinime, gali dalyvauti tik kitais metais.

Įgiję pagrindinį išsilavinimą, toliau mokiniai gali toliau mokytis gimnazijoje pagal vidurinio ugdymo programą ir įgyti vidurinį išsilavinimą.

Vilniaus Antakalnio gimnazijos 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų Pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas.

Atnaujinta: 2021-02-27
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
2. 08.55 - 09.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
Iki vasaros atostogų I-III kl. mokiniams liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.