Vidurinis ugdymas

Gimnazijoje mokiniai mokosi pagal vidurinio ugdymo programą. Vidurinis ugdymas neprivalomas ir trunka dvejus metus – 11-12 (III-IV gimnazijos klasėje).

2023–2024 mokslo metais įgyvendinamos:

 • Vidurinio ugdymo bendrosios programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-1269 „Dėl Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ - III gimnazijos klasėje;
 • Vidurinio ugdymo bendrosios programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269 „Dėl Vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ - IV gimnazijos klasėje.

Mokiniai mokosi pagal pasirengtus individualius ugdymosi planus.

 

Vilniaus Antakalnio gimnazijos 2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metų Vidurinio ugdymo programos ugdymo planas:

Vidurinio ugdymo programai įgyvendinti grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu skiriamas pamokų skaičius per savaitę 2022–2023 mokslo metais IV gimnazijos klasėje

Vidurinio ugdymo programai įgyvendinti grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu skiriamas pamokų skaičius per savaitę 2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metais III ir IV gimnazijos klasėje

 

Atnaujinta: 2024-04-07
 • Elektroninis dienynas
 • Microsoft 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40