Biblioteka

Bendra informacija lankytojams

Bibliotekos darbo laikas 8.00–16.30 val.

Pietų pertrauka 12.10–12.40 val.

Lankytojų aptarnavimo laikas 8.00–16.00 val.

Tel. +370 676 53772, el. p. irenak@antgim.lt

Paskutinis mėnesio penktadienis – švaros diena. Lankytojai neaptarnaujami.

Bibliotekos naujienas rasite čia.

Informacijos amžius sudėtingas naujai atsiradusia realybe. Mokiniai naudojasi internetu, kompiuteriais, TV, kompiuterių pastoviosios atminties įtaisais ir kitais šaltiniais. Alternatyvių mokymosi šaltinių reikšmė labai išaugo. Visos tos priemonės nepaprastai greitai keičia vertybes, madas, manieras ir papročius. Neatsilikti nuo pažangos darosi tikrai sudėtinga – informacijos perteklius gali tapti realybe. Šiame informacijos amžiuje yra galimybė paklysti informacijos įvairovėje. Mokiniai skundžiasi dėl per didelio mokymosi krūvio. Mokytojų, bibliotekininkų pareiga — palengvinti mokinių darbą: padėti susirasti medžiagą, išmokyti ją sutvarkyti, parodyti efektyviausius būdus, kaip tą medžiagą išmokti. Rengtis gyvenimui, o ne tik egzaminui — tai pirmiausia pasitikėti savo jėgomis, išmokti save vertinti ir nebijoti norėti, siekti. Kaip išmokti mokytis, kad lydėtų sėkmė ir pasiektume norimų rezultatų, verta perskaityti.

Prašome kreiptis į bibliotekos darbuotojus, kai iškyla klausimų:

1. Kaip pateikti naudotų šaltinių sąrašą rašto darbo pabaigoje?

2. Kaip ir kur surasti reikiamą informaciją reikiama tema?

3. Kyla problema prisijungiant prie „Vyturio“ skaitmeninės bibliotekos.

4. Kur surasti pageidaujamą knygą?

5. Kaip atsispausdinti, kopijuoti, skenuoti, įrašyti ir kt.?

 

Naudojimosi mokyklos biblioteka taisyklės. 

Naudojimosi skaitykla taisyklės.

Privalomos perskaityti literatūros sąrašai I-IV klasėms.

Mokyklos aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis, jų komplektavimo, išdavimo ir atsiskaitymo tvarka.

Mokinių projektinių darbų sąrašas 

Reikalavimai referato arba projektinio darbo struktūrai ir turiniui

 

Naudingos nuorodos

Skaitmeninių mokymo priemonių sąrašas, rekomenduojamas nuotoliniam mokymui organizuoti.

Nuotolinio mokymo(si) platforma egu.lt, bendram humanitariniam išprusimui.

Projektas „Back2school“ skirtas tiems, kas neturėjo galimybės (ar noro) susipažinti su meno istorija mokykloje.

VDU virtualios mokymosi aplinkos.

Mykolo Romerio universiteto eBooks duomenų bazė.

Mykolo Romerio universiteto leidžiami mokslo žurnalai.

Neradę knygos bibliotekoje, galite paieškoti  www.vyturys.ltInstrukcija, kaip prisijungti prie „Vyturio“ skaitmeninių knygų bibliotekos. „Vyturio“ įgarsinti  programiniai kūriniai: I. Mero „Lygiosios trunka akimirką“, O. Wilde‘o „Doriano Grėjaus portretas“ ir F. Kafkos „Metamorfozė“ jau patalpintos „Vyturio“ SoundCloud garso įrašų platformoje, Playlists skyriuje.

Elektroninė lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatija 11–12 klasei.

Interaktyvi mokymosi platforma „Ugdymo sodas“.

Skaitmeninė lietuvių kalbos ir literatūros mokymo priemonė 9-10 klasėms.

Skaitmeninė lietuvių kalbos ir literatūros mokymo priemonė 11-12 klasėms.

Interaktyvi lietuvių kalbos, literatūros (kultūros) ir Lietuvos istorijos mokymosi šaltinių duomenų bazė.

Klasikinės Lietuvių literatūros portalas „Antologija“.

Virtuali kultūros paveldo sistema.

Šiuolaikinės lietuvių literatūros antologija. Tekstai.

Vaikų ir jaunimo literatūra elektroninėje parduotuvėje „Skaityklė.lt“.

 

Straipsniai

Skaitome namuose. 1001 knyga, kurią privalote perskaityti.

Skaitome namuose. Reikšmingiausių lietuviškų knygų šimtukas.

Lietuvių literatūros ekspertai išrinko šimtmečio knygų šimtuką.

20 knygų, pakeitusių pasaulį.

Sparnuotieji posakiai ir žodžiai. 

 

Finansinės vadovėlių pirkimo ataskaitos

Finansinė vadovėlių pirkimo ataskaita už 2019 m.

Finansinė vadovėlių pirkimo ataskaita už 2020 m.

Finansinė vadovėlių pirkimo ataskaita už 2021 m.

Finansinė vadovėlių pirkimo ataskaita už 2022 m.

Finansinė vadovėlių pirkimo ataskaita už 2023 m. 

Vadovėlių ataskaita už 2023 m.

Vadovėlių ataskaita už 2023 m. (NŠA I-ojo ir II-ojo etapų lėšos)

Įsigytos skaitmeninio turinio priemonės ir aplinkos


 

Bibliotekos istorija

Vilniaus Antakalnio gimnazijos biblioteka įkurta 1973 m. (tuomet buvo I-oji aštuonmetė mokykla). Pirmoji bibliotekos vedėja buvo Vanda Gaidelienė, dirbusi čia iki 1988 m. birželio mėn. Nuo 1988 m. birželio mėn. iki 1999 m. rugpjūčio mėn. bibliotekininku dirbo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas E. Dziska. Nuo 1999 m. rugpjūčio mėn. 2 d. bibliotekai vadovauja Irena Kryžanauskienė, 2002 m. išrinkta Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) mokyklų skyriaus pirmininke. Nuo 2005 metų skaito paskaitas PPRC rengiamuose seminaruose mokyklų bibliotekininkams. 2005-2012 m. m. skaitykloje bibliotekininke dirbo mokytoja Audronė Karlonienė. Nuo 2009-2013 m. skaityklos bibliotekininke dirbo etikos mokytoja Jūratė Gadeikienė.

1999 m. bibliotekoje įrengta 10 vietų skaitykla, kurioje komplektuojama naujausia informacinė literatūra: žinynai, žodynai, enciklopedijos lietuvių ir užsienio kalbomis, prenumeruojami žurnalai ir laikraščiai.

Biblioteka 1999–2000 m. dalyvavo Švietimo kaitos fondo (ŠKF) organizuotame konkurse „Švietimo įstaigų bibliotekų modernizavimas“. Projektui laimėjus konkursą įsigijome kompiuterį, nemažai naujausių informacinių leidinių.

2001 m. mokyklai laimėjus  ŠMM ir KAM bendro projekto „Mokyklų bendruomenių informavimas saugumo ir NATO klausimais“ konkurse, bibliotekos skaitykla praturtėjo 4 naujų kompiuterių tinklu, lazeriniu spausdintuvu, skaitikliu, naujomis kompiuterinėmis programomis „English +“ ir „Microsoft Front Page 2000“, įkurtos 4 kompiuterizuotos darbo vietos skaitytojams. Mokyklos biblioteka bendrauja su kitomis Vilniaus miesto mokyklų bibliotekomis, M. Mažvydo vaikų literatūros centru, Vilniaus centrinės bibliotekos Antakalnio viešąja biblioteka, leidykla „Alma littera“, domisi jų darbo metodais, dalijasi patirtimi.

2001 m. laimėjome Lietuvos Telekomo projektų „Internetas keturių didžiųjų Lietuvos miestų mokykloms“ ir „Telefono linijų įvedimas“ konkursus, todėl dabar turime ir telefono, ir interneto ryšį.

2002–2003 m. biblioteka vykdė projektą „Skaitymo džiaugsmas“ moksleivių skaitymui skatinti. Tais pačiais metais bibliotekoje pradėjo veikti mokytojų skaitykla.

2004 m. mokytojos R. Malikėnienės iniciatyva bibliotekoje įkurta fonoteka. Dabar jos fondus sudaro daugiau kaip 100 kompaktinių plokštelių (daugiausia klasikinės muzikos).

2008 m. buvo paskelbti Skaitymo metais. Dalyvavome!

2009 m. prisijungėme prie europarlamentaro E. Maldeikio inicijuoto projekto „Knyga iš tavo rankų“, skirto Tūkstantmečio bibliotekai kurti. Pakvietėme ir mokinius dalyvauti knygos kitų mokyklų bibliotekoms dovanojimo akcijoje. Biblioteka savo ruožtu skiria dalį savo dubletinio fondo spaudinių kitų šalies mokyklų bibliotekoms.

2009 m. praturtėjome 86 kompaktinėmis plokštelėmis. Daugumoje iš jų mokomosios programos, kitose – muzikos įrašai.

2009 m. įkurtas Profesinio informavimo taškas (PIT) su 3 naujais kompiuteriais, spausdintuvu, interneto ryšiu. PIT rasite naujausią informaciją profesijos pasirinkimo, studijų klausimais.

2009–2010 m. m. biblioteka vykdė knygų paramos mokyklos bibliotekai akciją „Dėk grūdą prie grūdo - sudėsi aruodą“.

2010–2011 m. suformuotas elektroninis katalogas pagrindiniam leidinių fondui. Sukomplektuota „Lyderio bibliotekėlė“ iš geriausių lyderystės knygų. Organizuojama akcija paramai knygomis mokyklos bibliotekai „Knygų Kalėdos 2011“.

2012–2013 m.m. Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. mokyklai tapus 4-mete gimnazija, biblioteka didelę dalį knygų ir vadovėlių fondo perdavė naujai įsteigtai Antakalnio progimnazijai. Bibliotekos skaitykloje randasi tradicija organizuoti mokinių meno ir technologijų darbų parodas. Kasmet dalyvauti „Knygų Kalėdų“ akcijoje.

2014–2015 m. m. Sukaupiama knygų pradedančiajam mokytojui bibliotekėlė, užmezgamas bendradarbiavimas su Antakalnio progimnazijos biblioteka. Mūsų pakviesta gimnazijoje viešėjo aktorė V. Kochanskytė su menine programa, skirta Ievos Simonaitytės 120-ioms gimimo metinėms paminėti.

2015–16 m. m. Pradedame atvirų integruotų dailės ir muzikos bei informacijos paieškų pamokų ciklo tradiciją su gimnazijos pirmokais. Čia bendradarbiaujame su muzikos mokytoju Rolandu Kostiuku. Pradėję nuo jubiliejinių 2015-ųjų M. K. Čiurlionio metų (140 m. nuo M. K. Čiurlionio gimimo) šią prasmingą šviečiamąją veiklą tęsiame. Vis daugiau pamokų skaitykloje veda įvairių dalykų mokytojai (filosofijos, tikybos, anglų kalbos, lietuvių literatūros, fotografijos).

2016–2017 m. m. Su Antakalnio progimnazijos mokytojais ir mokiniais organizuojame bendras pamokas - viktorinas ir parodas. (trečiokų ir aštuntokų viktorinos), dalyvavome su gimnazistais progimnazijos bibliotekos vykdomoje Metų knygos rinkimų akcijoje. Gimnazistai vaidinimu pristatė pradinių klasių mokiniams knygutę „Laimė yra lapė“, kuri ir buvo išrinkta metų populiariausia knyga vaikams. 

2017–2018 m. m. Skaitykloje atnaujinti kompiuteriai. Bendradarbiaujant su LEU biblioteka, bibliotekos fondas papildytas reikalinga programine literatūra (50 egz. už 500 eur.) ir, bendradarbiaujant su M. Biržiškos gimnazijos biblioteka, vadovėlių fondas papildytas reikalingais 9, 11–12 kl. fizikos ir matematikos vadovėliais (280 egz. už 2500 eur.). Pakviestas garsus mokytojas – meno istorijos žinovas Ričardas Jankauskas vedė pamoką gimnazistams apie M. K. Čiurlionį ir ne tik... Valstybės šimtmečio proga visą vasario mėnesį gimnazijos II a. fojė puošė didelė spalvotų nuotraukų paroda „Lietuvos materialus ir nematerialus paveldas“. Taip pat valstybės šimtmečio proga organizavome stalo žaidimų ciklą „Pasižvalgymai po Vilnių“. MOBIS (elektroninis bibliotekos katalogas ir duomenų bazė) duomenys nuo 2018 m. tapo saugesni, perkėlus juos į saugius serverius („debesų technologijos“). Organizuota ekskursijų į muziejus ir bibliotekas.

2019-2020 m. Bibliotekos rengiamos parodos persikelia ir į mokyklos erdves. Plečiasi bendradarbiavimas su fotografais Mariumi Jovaiša, Vladu Ščiavinsku ir Andriumi Repšiu: suorganizuotos ne mažiau kaip po 2 dideles parodas ir susitikimus - pamokas mokiniams. Dvi parodas atvežė Anykščių Arklio muziejus. Lietuvių kalbos instituto parodoje „Paliesk lietuvių kalbą rankomis" netradicinės lietuvių kalbos pamokos vyko ne tik gimnazistams, bet ir kaimyninės Antakalnio progimnazijos mokiniams. Buvo įvesta WI-FI interneto prieiga bibliotekos patalpose.

2021–2023 m. biblioteka plečia bendradarbiavimą su profesionaliais menininkais, kurių parodos puošia gimnazijos erdves: vyksta pristatymai ir pamokos - susitikimai su dailės ar fotografijos dalyką pasirinkusiais mokiniais. 2022 m. savo didelio formato paveikslus eksponavo jaunosios kartos menininkė Goda Lukaitė, 2023 m. laukiame Ričardo Tuskenio personalinės parodos, naujų  fotomenininko A. Repšio darbų. Mokinių dailės darbų parodos rengiamos skaitykloje bendradarbiaujant su mokytoja Alma Š. Bibliotekoje mokiniai atlieka socialines - pilietines veiklas, leidžia laisvalaikį. Skaitykloje mokiniai rengia projektinius darbus, ruošiasi pamokoms, naršo internete, skenuoja, spausdina, kopijuoja, klausosi muzikos. Vien tik per 2022 m. biblioteka inicijavo daugiau kaip 20 įvairių netradicinių pamokų (fotografijos, istorijos, lietuvių k. viktorinas, užsienio kalbų, dorinio ugdymo, dailės) bibliotekoje ir dalykų kabinetuose. Dažniausiai priderinamos netradicinės pamokos prie svarbių sukakčių ir kitų progų (lietuvių kalbos dienos, kalendorinės šventės). Mokiniams užtikrinama galimybė reikalingas knygas skaityti ir skaitmeninėse bibliotekose: „Vyturys“ ir kt. Prieš įsigyjant naujus leidinius vykdomos skaitytojų apklausos.

Bibliotekos fonde yra daugiau kaip 10 200 leidinių, sukomplektuotas atskiras apie 10 500 vadovėlių fondas. Kasmet biblioteka aptarnauja daugiau kaip 500 skaitytojų.

Kviečiame mūsų mokyklos mokinius ir mokytojus dovanoti knygų savo mokyklos bibliotekai, kad ji taptų dar turtingesnė ir įvairesnė visų Jūsų džiaugsmui. Dalinkimės!

Atnaujinta: 2024-04-07
 • Elektroninis dienynas
 • Microsoft 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 14.00 - 14.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40