Priėmimo tvarka

BENDRA INFORMACIJA pageidaujantiems mokytis I-IV gimnazijos klasėse

1. Priimama vadovaujantis:

1.1. Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 18 d. sprendimu Nr. 1-1747.

1.2. Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e. sistemą grafiku, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės Bendrojo ugdymo skyriaus vedėjos 2024 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. A15-112/24(2.1.4E-BEU).

1.3. Teritoriniu principu, remiantis gyventojų deklaruota gyvenamąja vieta (interaktyvusis mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapis), mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ( į I-II G klases).

2. Prašymai mokytis I-IV gimnazijos klasėje pateikiami tik per e. sistemą https://svietimas.vilnius.lt/

3. Mokymo sutartys – elektroninės ir pasirašomos tik e. būdu, gimnazijai gavus išsilavinimo dokumentą / mokymosi pasiekimų pažymėjimą (informuosime atskiru laišku).

4. Mokinių priėmimo į gimnaziją komisija 

5. Mokinių priėmimo į gimnaziją komisijos darbo tvarkos aprašas

6. Klasių vadovų skyrimo tvarka 

7. Mokinių paskirstymo į klases tvarka / klasės komplektavimo principai

8. Įtraukusis ugdymas

 


Priėmimo į I-II gimnazijos klases klausimais konsultuoja

direktorės pavaduotoja ugdymui Rima Kuncevičienė (tel. +370 682 18478)

______________________________

Priėmimo į III-IV gimnazijos klases klausimais konsultuoja

ugdymo skyriaus vedėja Rima Dudzevičienė (tel. +370 616 55189)

 

 
Atnaujinta: 2024-03-20
 • Elektroninis dienynas
 • Microsoft 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40