Misija, vizija, vertybės

Gimnazijos vizija

Vilniaus Antakalnio gimnazija – atvira visuomenei, demokratiškai organizuota, humanizmo principais ir bendražmogiškomis vertybėmis savo gyvenimą grindžianti mokinių, jų tėvų ir mokytojų bendruomenė, kurioje garantuotas mokinių ir darbuotojų saugumas, tinkamas psichologinis mikroklimatas, aukšta ugdymo kokybė ir pedagogų kvalifikacija, pasirengimas mokytis ir tobulėti visą gyvenimą, garantuota kiekvieno mokinio saviraiškas, asmens, sąžinės ir minties laisvė, solidarumo, tolerancijos, pilietiškumo puoselėjimas, aktyvi savivaldos institucijų veikla bei moderni, kryptingai sukomplektuota materialinė – techninė bazė.

Gimnazijos misija

Vilniaus Antakalnio gimnazijoje visi mokiniai įgyja privalomą pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokytojai dirba efektyviai ir kokybiškai, siekia visų mokinių pažangos, nepaisydami jų pradinių žinių ar aplinkos veiksnių.

Gimnazijos bendruomenė atvira pozityviai kaitai. Tai siekianti tobulėti organizacija, puoselėjanti savo tradicijas, tautiškumą, toleranciją, lanksčiai prisitaikanti prie besikeičiančių sąlygų.

Gimnazija ugdo vertybines nuostatas, kurios padės mokiniui orientuotis žinių visuomenėje ir prisitaikyti veiklos pasaulyje. Didelis dėmesys gimnazijoje skiriamas užsienio kalbų mokymui. Mokiniai pasirinktinai mokomi anglų, vokiečių, prancūzų, rusų, lotynų kalbų.

Gimnazijos bendruomenė bendradarbiaujanti, susitelkusi, iniciatyvi, geranoriška, kultūringa, kurianti saugią aplinką, pasitikinti savo sugebėjimais ir besididžiuojanti savo mokykla. Gimnazija bendradarbiauja su Vilniaus Gedimino technikos universitetu, Vilniaus universitetu, Mykolo Romerio universitetu, kuriuose mokiniai dalyvauja paskaitose, atlieka laboratorinius darbus, lankosi bibliotekose.

Gimnazijos vertybės

 

Atnaujinta: 2023-03-19
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
Iki pavasario (Velykų) atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.