Veiklos sritys

Gimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas 85

Pagrindinė švietimo veiklos rūšis:

pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10; 

vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20.

Kitos švietimo veiklos rūšys:

sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;

švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

nuosavo arba nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;

sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;

bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01.

 • Elektroninis dienynas
 • Microsoft 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40