Darbuotojai

Ugdomąją veiklą gimnazijoje vykdo 41 mokytojas.

Mokyklai vadovauja direktorė, turinti II-ąją vadybinę kategoriją (1).

 • Ugdymo procesą organizuoja pavaduotoja ugdymui, turinti II-ąją vadybinę kategoriją (1), ugdymo skyriaus vedėjos (2), turinčios II-iąją (1) ir III-iąją (1) vadybinę kategoriją,
 • Mokytojai (41) ir administracija (4), iš jų:
  • Mokytojai (4).
  • Vyresnieji mokytojai (20);
  • Metodininkai (18);
  • Ekspertai (3);
  • Kiti specialistai (4):
   • Bibliotekos vedėja (1);
   • Soc. pedagogė (1);
   • Psichologė (1), turinti IV kategoriją.

Sveikatos priežiūra gimnazijoje rūpinasi visuomenės sveikatos priežiūros specialistė (1).

Ugdymo aplinkos kūrimą organizuoja ir prižiūri direktorės pavaduotojas ugdymo aprūpinimui (1) ir ūkio skyriaus darbuotojai (aptarnaujantis personalas) (22).

Atnaujinta: 2021-02-14
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
Iki vasaros atostogų I-III kl. mokiniams liko:

Gerų atostogų!