Dokumentai
Priėmimo į gimnaziją dokumentai Atnaujinta Dydis
Priėmimo į Vilniaus Antakalnio gimnaziją mokslo metų eigoje tvarkos aprašas (​Patvirtinta 2020-09-02 Dir. įsak. Nr. V-2020-79)


2020-12-31 11:05:57 205.64 KB
Mokinių, baigusių pagrindinio ugdymo programą Vilniaus Antakalnio gimnazijoje, priėmimo mokytis pagal vidurinio ugdymo programą ir paskirstymo į klases tvarka (​Patvirtinta 2020-03-16 Dir. įsak. Nr. V-39) 2021-08-23 21:58:38 346.45 KB
Motyvacinis laiškas - prašymas (I, II kl. mokiniams) 195.39 KB
III klasės mokinio individualus ugdymo planas 2021-2022 ir 2022-2023 m. m. 28.31 KB
IV klasės mokinio individualus ugdymo planas 2020-2021 ir 2021-2022 m. m. 28.1 KB
Klasės komplektavimo principai (​Patvirtinta 2021-03-31 Dir. įsak. Nr. V-2021-37) 201.28 KB
Klasių vadovų skyrimo tvarka (​Patvirtinta 2021-03-31 Dir. įsak. Nr. V-2021-37) 182.95 KB
Prašymas priimti į gimnaziją (WORD) 14.55 KB
Prašymas priimti į gimnaziją (PDF) 332.55 KB