Struktūros modelis

Ugdymo skyriai ir funkcijos 2021–2022 m. m.

HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SKYRIUS

TIKSLIŲJŲ, GAMTOS MOKSLŲ IR TECHNOLOGINIO UGDYMO SKYRIUS

SKYRIŲ VEDĖJOS

VIOLETA KRIŠČIŪNIENĖ

RIMA DUDZEVIČIENĖ

Dorinio ir socialinio ugdymo sričių, žmogaus saugos mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė – geografijos mokytoja Jolanta Butkutė

Gamtamokslinio ugdymo sričių, matematikos, informacinių technologijų mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė – matematikos mokytoja metodininkė Inga Jomantienė

 1. Dalia Šostakienė
 2. Inga Niuniavaitė
 3. Jolanta Butkutė
 4. Jolanta Čepaitė
 5. Jolanta Puškorienė
 6. Martynas Juocevičius
 7. Šarūnas Vitkus
 8. Violeta Kriščiūnienė
 1. Alma Zakaržauskienė
 2. Ieva Petrauskaitė
 3. Inga Jomantienė
 4. Jūratė Dambrauskienė
 5. Margarita Poškienė
 6. Nijolė Dubovskienė
 7. Ramona Matulionienė
 8. Rima Dudzevičienė
 9. Rima Kuncevičienė
 10. Rima Tarasevičienė
 11. Rimas Černiauskas
 12. Rita Minkevičienė
 13. Rūta Kalvaitienė
 14. Olga Janina Remeikienė
 15. Violeta Bliznikienė

Užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė - anglų kalbos mokytoja metodininkė Vilija Bagdonaitė

Meninio ugdymo sričių, technologijų, fizinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė - fizinio ugdymo mokytoja metodininkė Raimonda Juchnevičienė

 1. Asta Rinkevičienė
 2. Aušra Dobravolskienė
 3. Gaiva Kairienė
 4. Laima Vilčinskienė
 5. Lina Ramanauskienė
 6. Nida Krukauskienė
 7. Romualdas Švabauskas
 8. Vilija Bagdonaitė
 9. Vilma Žaldarienė
 10. Violeta Patackaitė
 1. Alma Šulskutė
 2. Arūnas Mikalonis
 3. Edita Skupienė
 4. Inga Fontez
 5. Jonas Malinauskas
 6. Kęstutis Mieželis
 7. Raimonda Juchnevičienė
 8. Rolandas Kostiukas
 9. Šarūnas Ragauskas

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Vaiva Gansiniauskaitė

 
 1. Dalia Milišauskienė
 2. Gailutė Tijūšienė
 3. Kristina Maliejūtė
 4. Ramutė Jablonskienė
 5. Vaiva Gansiniauskaitė

I-II klasių vadovų metodinė grupė

Pirmininkas - fizinio ugdymo mokytojas metodininkas Kęstutis Mieželis

III-IV klasių vadovų metodinė grupė

Pirmininkas - istorijos vyresnysis mokytojas Šarūnas Vitkus

 1. Ieva Petrauskaitė - Ia
 2. Rimas Černiauskas - Ib
 3. Arūnas Mikalonis - Ic
 4. Asta Rimkevičienė - Id
 5. Jūratė Dambrauskienė - Ie
 6. Jolanta Čepaitė - If
 7. Jolanta Čepaitė - Ih
 8. Šarūnas Ragauskas - IIa
 9. Kęstutis Mieželis - IIb
 10. Raimonda Juchnevičienė - IIc
 11. Gailutė Tijūšienė - IId
 12. Ramona Matulionienė - IIf
 13. Jolanta Puškorienė - IIh
 1. Vaiva Gansiniauskaitė - IIIa
 2. Margarita Poškienė - IIIb
 3. Jolanta Butkutė - IIIc
 4. Dalia Milišauskienė - IIIf
 5. Kristina Maliejūtė - IIIh
 6. Rolandas Kostiukas - IVa
 7. Rolandas Kostiukas - IVb
 8. Vilija Bagdonaitė - IVc
 9. Violeta Bliznikienė - IVf 
 10. Šarūnas Vitkus - IVh
Atnaujinta: 2022-05-23
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
Gimnazijoje dirba 90-100% darbuotojų su imunitetu nuo Covid