Struktūros modelis

Ugdymo skyriai ir funkcijos 2020–2021 m. m.

HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SKYRIUS

TIKSLIŲJŲ, GAMTOS MOKSLŲ IR TECHNOLOGINIO UGDYMO SKYRIUS

SKYRIŲ VEDĖJOS

VIOLETA KRIŠČIŪNIENĖ

RIMA DUDZEVIČIENĖ

Dorinio ugdymo, socialinio ugdymo sričių ir žmogaus saugos mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė – geografijos mokytoja Jolanta Butkutė

Gamtamokslinio ugdymo sričių, matematikos, informacinių technologijų, mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė – chemijos vyr. mokytoja Violeta Bliznikienė

 1. Inga Niuniavaitė
 2. Jolanta Butkutė
 3. Jolanta Čepaitė
 4. Jolanta Puškorienė
 5. Laima Vilčinskienė
 6. Martynas Juocevičius
 7. Šarūnas Vitkus
 8. Vidas Dusevičius
 9. Violeta Kriščiūnienė
 1. Dalia Vėželienė
 2. Danguolė Skurauskienė
 3. Ieva Tamašauskaitė
 4. Inga Jomantienė
 5. Margarita Poškienė
 6. Nijolė Dubovskienė
 7. Ramona Matulionienė
 8. Regina Radavičienė
 9. Rima Dudzevičienė
 10. Rima Kuncevičienė
 11. Rimas Černiauskas
 12. Romena Amosėjavaitė
 13. Rūta Kalvaitienė
 14. Violeta Bliznikienė
 15. Berta Šinkūnaitė

Užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė - anglų kalbos mokytoja metodininkė Vilija Bagdonaitė

Meninio ugdymo sričių, technologijų, fizinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė - fizinio ugdymo mokytoja metodininkė Raimonda Juchnevičienė

 1. Asta Rinkevičienė
 2. Aušra Dobravolskienė
 3. Gaiva Kairienė
 4. Jūtarė Skrebienė
 5. Laima Vilčinskienė
 6. Lina Ramanauskienė
 7. Nida Krukauskienė
 8. Romualdas Švabauskas
 9. Vilija Bagdonaitė
 10. Vilma Žaldarienė
 1. Alma Šulskutė
 2. Arūnas Mikalonis
 3. Edita Skupienė
 4. Jonas Malinauskas
 5. Kęstutis Mieželis
 6. Raimonda Juchnevičienė
 7. Rolandas Kostiukas
 8. Simonė Termenienė
 9. Šarūnas Ragauskas

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Vaiva Gansiniauskaitė

 
 1. Dalia Milišauskienė
 2. Gailutė Tijūšienė
 3. Kristina Maliejūtė
 4. Ramutė Jablonskienė
 5. Vaiva Gansiniauskaitė

I-II klasių vadovų metodinė grupė

Pirmininkas - fizinio ugdymo mokytojas metodininkas Kęstutis Mieželis

III-IV klasių vadovų metodinė grupė

Pirmininkas - istorijos ir pilietiškumo pagrindų vyr. mokytojas Šarūnas Vitkus

 1. Šarūnas Ragauskas - Ia
 2. Kęstutis Mieželis - Ib
 3. Raimonda Juchnevičienė - Ic
 4. Gailutė Tijūšienė - Id
 5. Ramona Matulionienė - If
 6. Jolanta Puškorienė - Ih
 7. Vaiva Gansiniauskaitė - IIa
 8. Margarita Poškienė - IIb
 9. Jolanta Butkutė - IIc
 10. Dalia Milišauskienė - IIf
 11. Kristina Maliejūtė - IIh
 1. Rolandas Kostiukas - IIIa
 2. Rolandas Kostiukas - IIIb
 3. Vilija Bagdonaitė - IIIc
 4. Violeta Bliznikienė - IIIf 
 5. Šarūnas Vitkus - IIIh
 6. Gaiva Kairienė - IVa
 7. Jolanta Čepaitė - IVb
 8. Regina Radavičienė - IVf
 9. Ramutė Jablonskienė - IVh
Atnaujinta: 2021-02-24
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
Iki vasaros atostogų I-III kl. mokiniams liko:

Gerų atostogų!