Neformalusis vaikų švietimas

Gimnazija sudaro galimybes kiekvienam mokiniui (ypatingai turinčiam nepalankias socialines, ekonomines, kultūrines sąlygas namuose, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių) pasirinkti jo poreikius atliepiančias įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo programas:

1. Siūlomos skirtingų krypčių programos, atitinkančios mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padedančios atsiskleisti pomėgiams ir talentams, kurios ugdo savarankiškumą, sudaro sąlygas bendrauti ir bendradarbiauti; užsiėmimai yra skirti meninę, sporto ir sveikatos ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, medijų ir informacinio raštingumo, edukacinėms ir kitoms kompetencijoms ugdyti.

2. Šią veiklą mokiniai pasirenka laisvai iki rugsėjo mėnesio pabaigos arba, tenkindami savo poreikius, mokslo metų eigoje.

3. Užsiėmimai organizuojami po pamokų ir pagal poreikį, savaitgaliais ir/ ar mokinių atostogų metu.

4. Veiklos vykdomos įvairiose patraukliose ir saugiose mokiniui aplinkose, padedančiose įgyvendinti neformaliojo švietimo tikslus: išnaudojamos gimnazijos aktų ir sporto salės, aikštynas, stadionas, dalykų kabinetai, kitos neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų tikslus atitinkančios Antakalnio bendruomenės ir miesto erdvės.

Neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų tvarkaraštis 2023–2024 m.m.

 • Elektroninis dienynas
 • Microsoft 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40