Mokytojai

Mokytojo pareigybės aprašymas

Gimnazijos mokytojai 2023–2024 m. m.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinė grupė

Gansiniauskaitė Vaiva

Lietuvių kalbos mokytoja

vaivag@antgim.lt

Jablonskienė Ramutė

Lietuvių kalbos mokytoja

ramutej@antgim.lt

Milišauskienė Dalia

Lietuvių kalbos mokytoja

daliam@antgim.lt

Tijūšienė Gailutė

Lietuvių kalbos mokytoja

gailutet@antgim.lt
Žemė Enrika Lietuvių kalbos mokytoja enrikaz@antgim.lt

Dorinio ir visuomeninio ugdymo mokytojų metodinė grupė

Butkutė Jolanta

Geografijos mokytoja

jolantab@antgim.lt   

Čepaitė Jolanta

Geografijos mokytoja

jolantac@antgim.lt

Juocevičius Martynas

Dorinio ugdymo (etikos) mokytojas

martynasj@antgim.lt
Jurkuvėnas Petras Ekonomikos mokytojas petrasj@antgim.lt

Kriščiūnienė Violeta

Istorijos ir pilietiškumo mokytoja

violetak@antgim.lt

Puškorienė Jolanta

Istorijos ir pilietiškumo mokytoja

jolantap@antgim.lt
Šostakienė Dalia Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja dalias@antgim.lt

Vitkus Šarūnas

Istorijos ir pilietiškumo mokytojas

sarunasv@antgim.lt

Gamtamokslinio ugdymo, informatikos, matematikos mokytojų metodinė grupė

Bliznikienė Violeta

Chemijos mokytoja

violetab@antgim.lt

Černiauskas Rimas

Informacinių technologijų mokytojas

rimasc@antgim.lt
Dambrauskienė Jūratė Fizikos, informacinių technologijų mokytoja jurated@antgim.lt

Dudzevičienė Rima

Matematikos mokytoja

rimad@antgim.lt
Gladčenko Nikita

Matematikos mokytojas

nikitag@antgim.lt
Griškienė Asta

Matematikos mokytoja

astag@antgim.lt

Jomantienė Inga

Matematikos mokytoja

ingaj@antgim.lt

Kalvaitienė Rūta

Biologijos mokytoja

rutak@antgim.lt

Kuncevičienė Rima

Biologijos mokytoja

rimak@antgim.lt

Matulionienė Ramona

Fizikos mokytoja

ramonam@antgim.lt
Petrauskaitė Ieva Biologijos mokytoja ievap@antgim.lt

Poškienė Margarita

Matematikos mokytoja

margaritap@antgim.lt
Zakaržauskienė Alma Matematikos mokytoja almaz@antgim.lt
Zenevičiūtė Gabrielė Biologijos mokytoja gabrielez@antgim.lt

Užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė

Bagdonaitė Vilija

Anglų kalbos mokytoja

vilijab@antgim.lt

Dobravolskienė Aušra

Vokiečių kalbos mokytoja

ausrad@antgim.lt

Krukauskienė Nida

Anglų kalbos mokytoja

nidak@antgim.lt
Patackaitė Violeta Anglų kalbos mokytoja violetap@antgim.lt

Ramanauskienė Lina

 Anglų kalbos mokytoja linar@antgim.lt
Rinkevičienė Asta

Anglų kalbos mokytoja

astar@antgim.lt

Švabauskas Romualdas

Anglų kalbos mokytoja

romualdass@antgim.lt

Vilčinskienė Laima

Rusų kalbos mokytoja

laimav@antgim.lt
Volynskaja Greta

Rusų kalbos mokytoja

gretav@antgim.lt

Žaldarienė Vilma

Prancūzų kalbos mokytoja

vilmaz@antgim.lt

Meninio, fizinio ugdymo ir technologijų mokytojų metodinė grupė

Grendaitė Aušra Teatro mokytoja ausrag@antgim.lt

Juchnevičienė Raimonda

Fizinio ugdymo mokytoja

raimondaj@antgim.lt
Kamarauskas Paulius Fizinio ugdymo mokytojas pauliusk@antgim.lt

Kostiukas Rolandas

Muzikos mokytojas

rolandask@antgim.lt

Malinauskas Jonas

Šokio mokytojas

jonasm@antgim.lt

Mieželis Kęstutis

Fizinio ugdymo mokytojas

kestutism@antgim.lt

Mikalonis Arūnas

Technologijų mokytojas

arunasm@antgim.lt

Ragauskas Šarūnas

Fizinio ugdymo mokytojas

sarunasr@antgim.lt

Skupienė Edita

Technologijų mokytoja

editas@antgim.lt

Šulskutė Alma

Dailės mokytoja

almas@antgim.lt
Atnaujinta: 2024-05-03
 • Elektroninis dienynas
 • Microsoft 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.05 - 13.50
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40