Turinio auditas

0%
Audito nr. Data Svetainės dalis auditas::importance Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2023-09-28 Titulinis puslapis Svetainės administratorė
4 2023-09-28 Mokytojai

Mes siūlytume sujungti klasės auklėtojus ir mokytojus į vieną lentelę. PVZ https://prnt.sc/vzwe87

Svetainės administratorė
6 2023-09-28 Struktūra ir kontaktai Svetainės administratorė
7 2023-09-28 Metodinė taryba Svetainės administratorė
8 2023-09-28 Mokinių senatas

Atnaujinti Gimnazijos mokinių senato informaciją.

Svetainės administratorė
9 2023-09-28 Komisijos, komandos ir darbo grupės Svetainės administratorė
11 2023-09-28 Gimnazijos taryba Svetainės administratorė
12 2023-09-28 Pasiekimai

Done. Kaip tai komunikuojate jūs?

Svetainės administratorė
18 2023-09-28 Neformalusis vaikų švietimas Svetainės administratorė
19 2023-09-28 Pagalba mokiniams Svetainės administratorė
21 2023-09-28 Psichologas Svetainės administratorė
22 2023-09-28 Socialinis pedagogas Svetainės administratorė
23 2023-09-28 Visuomenės sveikatos specialistas Svetainės administratorė
28 2023-09-28 Mokinių maitinimas Svetainės administratorė
34 2023-09-28 Ugdymas Svetainės administratorė
35 2023-09-28 Ugdymo organizavimas

Done.

Svetainės administratorė
41 2023-09-28 Projektai Svetainės administratorė
43 2023-09-28 Aktualu mokiniams Svetainės administratorė
44 2023-09-28 Aktualu mokytojams Svetainės administratorė
45 2023-09-28 Aktualu tėvams

Done

Svetainės administratorė
46 2023-09-28 Administracinė informacija Svetainės administratorė
47 2023-09-28 Nuostatai Svetainės administratorė
55 2023-09-28 Viešieji pirkimai

Done

Svetainės administratorė
56 2023-09-28 Korupcijos prevencija

Įrasšykite už korupcinę prevenciją mokykloje atsakingą asmenį bei jo kontaktus. Pridėkite tvarkos aprašą ir dar gal ką turite ta tem :)

Svetainės administratorė
57 2023-09-28 Ugdymo karjerai specialistas

Ar yra konkretus darbuotojas?

Svetainės administratorė
62 2023-09-28 Gimnazija Svetainės administratorė
63 2023-09-28 Misija, vizija, vertybės Svetainės administratorė
64 2023-09-28 Gimnazijos himnas Svetainės administratorė
68 2023-09-28 Tvarkaraščiai

Kokia tvarka su jais pas jus? Skelbsite tinklapyje, ar tik el. dienyne?

Svetainės administratorė
74 2023-09-28 Nuorodos Svetainės administratorė
77 2023-09-28 Versija neįgaliesiems Svetainės administratorė
78 2023-09-28 Svetainės medis Svetainės administratorė
79 2023-09-28 Gimnazijos istorija

Reiktų didesnių nuotraukų surasti. 540 px labai jau mažos

Svetainės administratorė
81 2023-09-28 Mokinių pavėžėjimas Svetainės administratorė
82 2023-09-28 Paskutiniai atnaujinimai Svetainės administratorė
83 2023-09-28 Laisvos darbo vietos Svetainės administratorė
86 2023-09-28 Struktūros modelis Svetainės administratorė
104 2023-09-28 Planavimo dokumentai Svetainės administratorė
106 2023-09-28 Įsivertinimas Svetainės administratorė
107 2023-09-28 Finansinės ataskaitos

Už 2019 metus finansinės ataskaitos nėra?

Svetainės administratorė
114 2023-09-28 Civilinė sauga

Done

Svetainės administratorė
116 2023-09-28 Gimnazijos ugdymo proceso organizavimo kalendorius

Čia skelbia įprastai mokykloje vykstančių švenčių, minėjimų sąrašą

Svetainės administratorė
118 2023-09-28 Vaiko gerovės komisija

Reikia lentelėje sudėties ir faprašo ką veikia ta komisija.

Svetainės administratorė
123 2023-09-28 Bendradarbiavimas Svetainės administratorė
124 2023-09-28 Pamokų tvarkaraštis 2022–2023 m. m. Svetainės administratorė
126 2023-09-28 Neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų tvarkaraštis 2022–2023 m.m. Svetainės administratorė
129 2023-09-28 Kontaktai

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Svetainės administratorė
130 2023-09-28 Slapukų politika Svetainės administratorė
133 2023-09-28 Ugdymo aplinka Turite daug nuotraukų. Yra šansų rasti didesnes, nei skelbiamos tinklapyje skiltyje GALERIJA? Svetainės administratorė
134 2023-09-28 Vidurinis ugdymas Svetainės administratorė
156 2023-09-28 Turinio auditas Svetainės administratorė
160 2023-09-28 Tėvų komitetas Svetainės administratorė
161 2023-09-28 Biblioteka Svetainės administratorė
162 2023-09-28 Savivalda Svetainės administratorė
164 2023-09-28 Duomenų apsauga DONE Svetainės administratorė
165 2023-09-28 Teisinė informacija

Įdedame tai, ką dedame visoms švietimo įstaigoms - nuorodas į ŠMM. Pas jus tuščia buvo. Tinka?

Svetainės administratorė
166 2023-09-28 Pagrindinis ugdymas Svetainės administratorė
167 2023-09-28 Psichologinės ir emocinės pagalbos tarnybos Pas jus ligonių sąrašas yra, mes turime tokį artimesnį tikslinei auditorijai. Tinka? Svetainės administratorė
168 2023-09-28 Klasės vadovai Svetainės administratorė
170 2023-09-28 Mokyklos strateginis planas Svetainės administratorė
172 2023-09-28 Planai dėl COVID-19 Svetainės administratorė
173 2023-09-28 Priėmimas Svetainės administratorė
174 2023-09-28 Priėmimo naujienos Svetainės administratorė
175 2023-09-28 Priėmimo tvarka Svetainės administratorė
178 2023-09-28 Socialinė-pilietinė veikla Svetainės administratorė
179 2023-09-28 Brandos egzaminai Svetainės administratorė
180 2023-09-28 PUPP Svetainės administratorė
181 2023-09-28 Prevencinės programos Svetainės administratorė
182 2023-09-28 Privalomos literatūros sąrašai Svetainės administratorė
183 2023-09-28 Prašymų pavyzdžiai Svetainės administratorė
184 2023-09-28 Priėmimo komisija Svetainės administratorė
185 2023-09-28 About us Svetainės administratorė
186 2023-09-28 Atmintinė moksleiviams Svetainės administratorė
187 2023-09-28 Žinių gilinimo (konsultavimo) mokykla Svetainės administratorė
188 2023-09-28 Mes prieš patyčias Svetainės administratorė
189 2023-09-28 Tyrimai ir apklausos Svetainės administratorė
190 2023-09-28 Veiklos planas Svetainės administratorė
191 2023-09-28 Krizių valdymo komanda Svetainės administratorė
192 2023-09-28 Galimų psichologinio smurto darbe atvejų nagrinėjimo Komisija Svetainės administratorė
193 2023-09-28 Žinių gilinimo (konsultavimo) mokyklos tvarkaraštis 2022–2023 m. m. Svetainės administratorė
194 2023-09-28 Projektas „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“ Svetainės administratorė
195 2023-09-28 Projektinė veikla Svetainės administratorė
196 2023-09-28 Projektas „Kokybės krepšelis“ Svetainės administratorė
197 2023-09-28 Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ Svetainės administratorė
198 2023-09-28 Mokinių Taryba Svetainės administratorė
199 2023-09-28 Projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus mieste“ Svetainės administratorė
200 2023-09-28 Rašiniai Svetainės administratorė
201 2023-09-28 RAŠINIAI „KALBA YRA KULTŪROS PAGRINDAS“ (2017) Svetainės administratorė
202 2023-09-28 RAŠINIAI „KULTŪRA ATVERIA VARTUS Į ATEITĮ“ (2018) Svetainės administratorė
203 2023-09-28 RAŠINIAI „TAIKOS VĖLIAVA KVIEČIA KURTI GROŽĮ?“ (2019) Svetainės administratorė
204 2023-09-28 RAŠINIAI „KULTŪRA PRASIDEDA NUO KIEKVIENO IŠ MŪSŲ“ (2020) Svetainės administratorė
205 2023-09-28 RAŠINIAI „KAIP SUPRANTI V. MAČERNIO ŽODŽIUS: „MES PATYS ESAME ŠVIESA, MES PATYS ESAME SAULĖ?“ (2021) Svetainės administratorė
206 2023-09-28 Rašiniai „Kaip supranti sakinį: „Kultūra skleidžiasi per kūrybą ir tarnavimą bendruomenei?“ (2022) Svetainės administratorė
207 2023-09-28 Gimnazija pilotuos projekto „IV IT kalbos“ kursą „Kompiuterinės įrangos sauga (angl. Cyber and Hack)“ Svetainės administratorė
208 2023-09-28 Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) įgyvendinimas Svetainės administratorė
209 2023-09-28 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Svetainės administratorė
210 2023-09-28 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Svetainės administratorė
214 2023-09-28 Konsultavimasis su visuomene Svetainės administratorė
217 2023-09-28 Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas (2021 m.) Svetainės administratorė
218 2023-09-28 Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas (2022 m.) Svetainės administratorė
219 2023-09-28 Nuotolinis Svetainės administratorė
32 2019-11-18 1,2% parama

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

Svetainės administratorė
2 2020-12-10 Administracija Pavaduotojams reikia pareigybinių aprašų. Svetainės administratorė
27 2020-12-10 Paslaugos Visoms paslaugoms reikalingas aprašymas, su paslaug susiję dokumentų rinkiniai ir kontaktinis asmuo, kuris atsakingas už šią paslaugą Svetainės administratorė
53 2020-12-10 Darbo užmokestis

Paskutinė informacija 2018 metų. Privaloma skelbti paskutinių metų vidurkį ir naujausio ketvirčio rezultatus.

Svetainės administratorė
87 2020-12-10 Darbuotojai

Čia turėtų būti techninių darbuotojų sąrašas

Svetainės administratorė
115 2020-12-10 Gimnazijos simboliai Čia būtų praktiška susidėti vektorinius logo failus ir naudojimo gaires, jai tokias turite. Svetainės administratorė
155 2020-12-10 Pagalbos mokiniui specialistai Reikia pareigybinių aprašų, nuotraukų Svetainės administratorė
163 2020-12-10 Veiklos sritys Atrinkti pagal mokyklos veiklas Svetainės administratorė
30 2020-12-11 Patalpų nuoma

Neradome arba neatpažinome.

Svetainės administratorė

Audito nr. Data Failo pavadinimas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą Atsakingas asmuo
001 2023-04-27 12:00:00 Nacionalinė švietimo agentūra Vilniaus Antakalnio gimnazijos veiklos teminio išorinio vertinimo 2023 m. balandžio 24 d. ataskaita Nr. A-42 Svetainės administratorė -
002 2023-07-07 12:00:00 Informacija apie darbuotojų vidutinį mėnesinį nustatytąjį (paskirtąjį) darbo užmokestį per 2023 m. II ketv. Svetainės administratorė -