Turinio auditas

0%
Audito nr. Data Svetainės dalis auditas::importance Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-02-25 Titulinis puslapis Svetainės administratorė
4 2024-02-25 Mokytojai

Mes siūlytume sujungti klasės auklėtojus ir mokytojus į vieną lentelę. PVZ https://prnt.sc/vzwe87

Svetainės administratorė
6 2024-02-25 Struktūra ir kontaktai Svetainės administratorė
7 2024-02-25 Metodinė taryba Svetainės administratorė
8 2024-02-25 Mokinių senatas

Atnaujinti Gimnazijos mokinių senato informaciją.

Svetainės administratorė
9 2024-02-25 Komisijos, komandos ir darbo grupės Svetainės administratorė
11 2024-02-25 Gimnazijos taryba Svetainės administratorė
12 2024-02-25 Pasiekimai

Done. Kaip tai komunikuojate jūs?

Svetainės administratorė
18 2024-02-25 Neformalusis vaikų švietimas Svetainės administratorė
19 2024-02-25 Pagalba mokiniui Svetainės administratorė
21 2024-02-25 Psichologas Svetainės administratorė
22 2024-02-25 Socialinis pedagogas Svetainės administratorė
23 2024-02-25 Visuomenės sveikatos specialistas Svetainės administratorė
28 2024-02-25 Mokinių maitinimas Svetainės administratorė
34 2024-02-25 Ugdymas Svetainės administratorė
35 2024-02-25 Ugdymo organizavimas

Done.

Svetainės administratorė
41 2024-02-25 Projektai Svetainės administratorė
43 2024-02-25 Aktualu mokiniams Svetainės administratorė
44 2024-02-25 Aktualu mokytojams Svetainės administratorė
45 2024-02-25 Aktualu tėvams

Done

Svetainės administratorė
46 2024-02-25 Administracinė informacija Svetainės administratorė
47 2024-02-25 Nuostatai Svetainės administratorė
55 2024-02-25 Viešieji pirkimai

Done

Svetainės administratorė
56 2024-02-25 Korupcijos prevencija

Įrasšykite už korupcinę prevenciją mokykloje atsakingą asmenį bei jo kontaktus. Pridėkite tvarkos aprašą ir dar gal ką turite ta tem :)

Svetainės administratorė
57 2024-02-25 Ugdymo karjerai specialistas

Ar yra konkretus darbuotojas?

Svetainės administratorė
62 2024-02-25 Gimnazija Svetainės administratorė
63 2024-02-25 Misija, vizija, vertybės Svetainės administratorė
64 2024-02-25 Gimnazijos himnas Svetainės administratorė
68 2024-02-25 Tvarkaraščiai

Kokia tvarka su jais pas jus? Skelbsite tinklapyje, ar tik el. dienyne?

Svetainės administratorė
74 2024-02-25 Nuorodos Svetainės administratorė
77 2024-02-25 Versija neįgaliesiems Svetainės administratorė
78 2024-02-25 Svetainės medis Svetainės administratorė
79 2024-02-25 Gimnazijos istorija

Reiktų didesnių nuotraukų surasti. 540 px labai jau mažos

Svetainės administratorė
81 2024-02-25 Mokinių pavėžėjimas Svetainės administratorė
82 2024-02-25 Paskutiniai atnaujinimai Svetainės administratorė
83 2024-02-25 Laisvos darbo vietos Svetainės administratorė
86 2024-02-25 Struktūros modelis Svetainės administratorė
104 2024-02-25 Planavimo dokumentai Svetainės administratorė
106 2024-02-25 Įsivertinimas Svetainės administratorė
107 2024-02-25 Finansinės ataskaitos

Už 2019 metus finansinės ataskaitos nėra?

Svetainės administratorė
114 2024-02-25 Civilinė sauga

Done

Svetainės administratorė
116 2024-02-25 Gimnazijos ugdymo proceso organizavimo kalendorius

Čia skelbia įprastai mokykloje vykstančių švenčių, minėjimų sąrašą

Svetainės administratorė
118 2024-02-25 Vaiko gerovės komisija

Reikia lentelėje sudėties ir faprašo ką veikia ta komisija.

Svetainės administratorė
123 2024-02-25 Bendradarbiavimas Svetainės administratorė
124 2024-02-25 Pamokų tvarkaraštis 2022–2023 m. m. Svetainės administratorė
126 2024-02-25 Neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų tvarkaraštis 2022–2023 m.m. Svetainės administratorė
129 2024-02-25 Kontaktai

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Svetainės administratorė
130 2024-02-25 Slapukų politika Svetainės administratorė
133 2024-02-25 Ugdymo aplinka Turite daug nuotraukų. Yra šansų rasti didesnes, nei skelbiamos tinklapyje skiltyje GALERIJA? Svetainės administratorė
134 2024-02-25 Vidurinis ugdymas Svetainės administratorė
156 2024-02-25 Turinio auditas Svetainės administratorė
160 2024-02-25 Tėvų komitetas Svetainės administratorė
161 2024-02-25 Biblioteka Svetainės administratorė
162 2024-02-25 Savivalda Svetainės administratorė
164 2024-02-25 Asmens duomenų apsauga

DONE

Svetainės administratorė
165 2024-02-25 Teisinė informacija

Įdedame tai, ką dedame visoms švietimo įstaigoms - nuorodas į ŠMM. Pas jus tuščia buvo. Tinka?

Svetainės administratorė
166 2024-02-25 Pagrindinis ugdymas Svetainės administratorė
167 2024-02-25 Psichologinės ir emocinės pagalbos tarnybos Pas jus ligonių sąrašas yra, mes turime tokį artimesnį tikslinei auditorijai. Tinka? Svetainės administratorė
168 2024-02-25 Klasės vadovai Svetainės administratorė
170 2024-02-25 Mokyklos strateginis planas Svetainės administratorė
172 2024-02-25 Planai dėl COVID-19 Svetainės administratorė
173 2024-02-25 Priėmimas Svetainės administratorė
174 2024-02-25 Priėmimo naujienos Svetainės administratorė
175 2024-02-25 Priėmimo tvarka Svetainės administratorė
178 2024-02-25 Socialinė-pilietinė veikla Svetainės administratorė
179 2024-02-25 Brandos egzaminai Svetainės administratorė
180 2024-02-25 PUPP Svetainės administratorė
181 2024-02-25 Prevencinės programos Svetainės administratorė
182 2024-02-25 Privalomos literatūros sąrašai Svetainės administratorė
183 2024-02-25 Prašymų pavyzdžiai Svetainės administratorė
184 2024-02-25 Priėmimo komisija Svetainės administratorė
185 2024-02-25 About us Svetainės administratorė
186 2024-02-25 Atmintinė moksleiviams Svetainės administratorė
187 2024-02-25 Žinių gilinimo (konsultavimo) mokykla Svetainės administratorė
188 2024-02-25 Mes prieš patyčias Svetainės administratorė
189 2024-02-25 Tyrimai ir apklausos Svetainės administratorė
190 2024-02-25 Veiklos planas Svetainės administratorė
191 2024-02-25 Krizių valdymo komanda Svetainės administratorė
192 2024-02-25 Galimų psichologinio smurto darbe atvejų nagrinėjimo Komisija Svetainės administratorė
193 2024-02-25 Žinių gilinimo (konsultavimo) mokyklos tvarkaraštis 2023–2024 m. m. Svetainės administratorė
194 2024-02-25 Projektas „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“ Svetainės administratorė
195 2024-02-25 Projektinė veikla Svetainės administratorė
196 2024-02-25 Projektas „Kokybės krepšelis“ Svetainės administratorė
197 2024-02-25 Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ Svetainės administratorė
198 2024-02-25 Mokinių Taryba Svetainės administratorė
199 2024-02-25 Projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus mieste“ Svetainės administratorė
200 2024-02-25 Rašiniai Svetainės administratorė
201 2024-02-25 RAŠINIAI „KALBA YRA KULTŪROS PAGRINDAS“ (2017) Svetainės administratorė
202 2024-02-25 RAŠINIAI „KULTŪRA ATVERIA VARTUS Į ATEITĮ“ (2018) Svetainės administratorė
203 2024-02-25 RAŠINIAI „TAIKOS VĖLIAVA KVIEČIA KURTI GROŽĮ?“ (2019) Svetainės administratorė
204 2024-02-25 RAŠINIAI „KULTŪRA PRASIDEDA NUO KIEKVIENO IŠ MŪSŲ“ (2020) Svetainės administratorė
205 2024-02-25 RAŠINIAI „KAIP SUPRANTI V. MAČERNIO ŽODŽIUS: „MES PATYS ESAME ŠVIESA, MES PATYS ESAME SAULĖ?“ (2021) Svetainės administratorė
206 2024-02-25 Rašiniai „Kaip supranti sakinį: „Kultūra skleidžiasi per kūrybą ir tarnavimą bendruomenei?“ (2022) Svetainės administratorė
207 2024-02-25 Gimnazija pilotuos projekto „IV IT kalbos“ kursą „Kompiuterinės įrangos sauga (angl. Cyber and Hack)“ Svetainės administratorė
208 2024-02-25 Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) įgyvendinimas Svetainės administratorė
209 2024-02-25 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Svetainės administratorė
210 2024-02-25 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Svetainės administratorė
214 2024-02-25 Konsultavimasis su visuomene Svetainės administratorė
217 2024-02-25 Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas (2021 m.) Svetainės administratorė
218 2024-02-25 Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas (2022 m.) Svetainės administratorė
219 2024-02-25 Nuotolinis Svetainės administratorė
220 2024-02-25 Brandos egzaminai
221 2024-02-25 Brandos egzaminai. Abiturientams. Svetainės administratorė
222 2024-02-25 Tarpiniai patikrinimai III G kl. mokiniams Svetainės administratorė
32 2019-11-18 1,2% parama

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

Svetainės administratorė
2 2020-12-10 Administracija Pavaduotojams reikia pareigybinių aprašų. Svetainės administratorė
27 2020-12-10 Paslaugos Visoms paslaugoms reikalingas aprašymas, su paslaug susiję dokumentų rinkiniai ir kontaktinis asmuo, kuris atsakingas už šią paslaugą Svetainės administratorė
53 2020-12-10 Darbo užmokestis

Paskutinė informacija 2018 metų. Privaloma skelbti paskutinių metų vidurkį ir naujausio ketvirčio rezultatus.

Svetainės administratorė
87 2020-12-10 Darbuotojai

Čia turėtų būti techninių darbuotojų sąrašas

Svetainės administratorė
115 2020-12-10 Gimnazijos simboliai Čia būtų praktiška susidėti vektorinius logo failus ir naudojimo gaires, jai tokias turite. Svetainės administratorė
155 2020-12-10 Pagalbos mokiniui specialistai

Reikia pareigybinių aprašų, nuotraukų

Svetainės administratorė
163 2020-12-10 Veiklos sritys Atrinkti pagal mokyklos veiklas Svetainės administratorė
30 2020-12-11 Patalpų nuoma

Neradome arba neatpažinome.

Svetainės administratorė

Audito nr. Data Failo pavadinimas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą Atsakingas asmuo
001 2023-04-27 12:00:00 Nacionalinė švietimo agentūra Vilniaus Antakalnio gimnazijos veiklos teminio išorinio vertinimo 2023 m. balandžio 24 d. ataskaita Nr. A-42 Svetainės administratorė -
002 2023-07-07 12:00:00 Informacija apie darbuotojų vidutinį mėnesinį nustatytąjį (paskirtąjį) darbo užmokestį per 2023 m. II ketv. Svetainės administratorė -