Informacija būsimų I gimnazijos klasių mokiniams

Pageidaujančių nuo 2024 m. rugsėjo 1 dienos mokytis I gimnazijos klasėje tėvai (globėjai, rūpintojai) nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt/ pateikia šiuos dokumentus:

1. E. prašymą.

Atkreipiame dėmesį:

 • Dorinio ugdymo dalyką (etiką ar tikybą) galima rinktis. Pasirinkimas gali nesutapti su programa, kurios buvo mokomasi anksčiau.
 • Gimnazija užtikrina antrosios užsienio kalbos (prancūzų, rusų, vokiečių) tęstinumą. Sudaromos sąlygos pradėti mokytis antrosios užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių). Pirmoji užsienio kalba – anglų.

2. Kartu su prašymu e. sistemoje būtina pateikti:

2.1. Mokymosi pasiekimus už 2023–2024 mokslo metų pirmą pusmetį, patvirtinančią pažymą (gali būti iš el. dienyno);

2.2. Pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus (žr. priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą);

2.3. Pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių, jei tokių yra;

2.4. Papildomus kriterijus patvirtinančius dokumentus (žr. žemiau), motyvacinį laišką-prašymą (žr. žemiau), jei pageidaujama mokytis:

 • Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Jaunojo kariūno-lyderio (JKL) programą pasirinkusių mokinių klasėje;
 • Gamtamokslinių-matematinių mokslų krypčių klasėje;
 • Kalbinių-visuomeninių mokslų krypčių klasėje.

SIŪLOMOS MOKYMOSI KRYPTYS I G klasių mokiniams

Kryptis

Gamtamokslinių-matematinių mokslų kryptis

Kalbinių-visuomeninių mokslų kryptis

Jaunojo kariūno-lyderio (JKL) programa

Bendrojo ugdymo kryptis

Ugdymo planas

31,5 val. per savaitę

Papildomai

(privaloma)

Matematikos modulis – 1 val.

Biotechnologijos (II G kl.) – 1 val.

Tik etika su filosofijos pagrindais – 1 val.

Lietuvių kalbos ir literatūros modulis – 0,5 val.

Pilietiškumo pagrindai - 0,5 val.

Jaunojo kariūno-lyderio programa

https://www.lka.lt/jaunasis-kariunas-lyderis/

 

Nėra

Papildomi priėmimo kriterijai

Motyvacinis laiškas- prašymas (čia)1 taškas

Motyvacinis laiškas- prašymas (čia) 1 taškas

Motyvacinis laiškas-prašymas (čia)1 taškas

Motyvacinis pokalbis – 1 taškas

(birželio mėnesį, informuosime atskiru pranešimu)

Nėra

Paskutinių 2 mokslo metų (skaičiuojamas vienas aukščiausias įvertinimas):

 • Miesto, šalies, tarptautinių, olimpiadų, konkursų* prizininkams – 2 taškai;
 • Šalies, tarptautinių, olimpiadų, konkursų* dalyviams (kai vykdoma atranka) – 1,5 taško;
 • Miesto, šalies, tarptautinių, meno ir sporto konkursų prizininkams. Miesto olimpiadų ir konkursų* dalyviams, nepatenkančių į sąrašą* olimpiadų ir konkursų prizininkams – 1 taškas;
 • Lankantiems neformaliojo (meninės ir (ar) mokslinės, sporto krypčių, Jaunųjų šaulių, Jaunųjų pasieniečių, Jaunųjų policijos rėmėjų, Jaunųjų skautų ir kt. ) švietimo įstaigas - 0,5 taško.

*Vadovaujantis LR ŠMSM patvirtintais „Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatais“ ir Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafike nurodytu sąrašu.

 

Informacijai apie mokinio dalyvavimą neformaliojo ugdymo veikloje (meninės ir (ar) mokslinės, sporto krypčių), švietimo įstaigų lankymą ir turimiems pasiekimams pagrįsti būtina pateikti neformaliojo ugdymo pažymėjimą, įstaigos pažymą, padėkos, diplomo, įsakymų, pagyrimo raštų, sertifikatų ar kt. dokumentų kopijas.

 

 

Atnaujinta: 2024-05-23
 • Elektroninis dienynas
 • Microsoft 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40