Krizių valdymo komanda

2022 m. gruodžio 30 d. Nr. V–2022-180 sudaryta Krizių valdymo mokykloje komanda:

Direktorė Anželika Keršinskienė - vadovauja Gimnazijos Krizių valdymo komandai ir yra atsakinga už komunikaciją - informacijos pateikimą gimnazijos bendruomenei ir žiniasklaidai, tel. +370 5  234 1802, el. p. direktore@antgim.lt;

Direktorės pavaduotoja ugdymui Rima Kuncevičienė – atsakinga už komunikaciją su pedagogais; pavaduoja krizių komandos koordinatorių (ar kitą narį), jeigu krizės metu jis negali atlikti savo funkcijų; atsakinga už įprastos gimnazijos bendruomenės veiklos atkūrimo planavimą ir įgyvendinimą; tel. +370 682 18478, el. p. rimak@antgim.lt;

Psichologė Laima Vilčinskienė - atsakinga už emocinės ar psichologinės pagalbos organizavimą ir (ar) teikimą, tel. +370 675 73839, el. p. laimav@antgim.lt;

Dorinio ugdymo (etikos) ir filosofijos mokytojas Martynas Juocevičius – atsakingas už emocinės pagalbos teikimą, prevencijos renginių organizavimą gimnazijos bendruomenei, tel. +370 652 43949, el. p. martynasj@antgim.lt.

Socialinė pedagogė Žana Pliskačevska – atsakinga už Krizių valdymo komandos susirinkimų protokolavimą, bendradarbiavimą su Vaiko gerovės komisija, prevencijos renginių planavimą ir organizavimą gimnazijos bendruomenei, tel. +370 675 73805, el. p. zanap@atngim.lt;

Direktorės pavaduotojas ugdymo aprūpinimui Edmundas Lukas – atsakingas už saugumą ir saugumo priemonių organizavimą, tel. +370 5  234 0421, el. p. edmundas@antgim.lt;

IT specialistas Ervinas Deviatnikovas – atsakingas už informacines technologijas, tel. +370 633 14000, el. p. adminas@antgim.lt.

 

Krizių valdymo komanda – nuolat veikianti, krizių valdymą vykdanti komanda, kurią sudaro administracijos atstovai, švietimo pagalbos specialistai, mokytojų atstovai, turintys krizės valdymui būtinų gebėjimų.

 • Elektroninis dienynas
 • Microsoft 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 14.00 - 14.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40