Metodinė taryba

Metodinė taryba 2021-2022 m. m.

Metodinės tarybos pirmininkė

Chemijos vyresnioji mokytoja Violeta Bliznikienė

Metodinės tarybos nariai

Sekretorius

1

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinė grupė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

Vaiva Gansiniauskaitė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

Kristina Maliejūtė

2

Dorinio ir socialinio ugdymo sričių, žmogaus saugos mokytojų metodinė grupė

Geografijos mokytoja

Jolanta Butkutė

Geografijos vyresnioji mokytoja

Jolanta Čepaitė

3

Užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

Vilija Bagdonaitė

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Lina Ramanauskienė

4

Gamtamokslinio ugdymo sričių, matematikos, informacinių technologijų mokytojų metodinė grupė

Matematikos mokytoja metodininkė

Inga Jomantienė

Biologijos mokytoja

Rūta Kalvaitienė

5

Meninio ugdymo sričių, technologijų, fizinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

Fizinio ugdymo mokytoja metodininkė

Raimonada Juchnevičienė

Muzikos mokytojas metodininkas

Rolandas Kostiukas

6

I-II klasių vadovų metodinė grupė

Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas

Kęstutis Mieželis

Fizikos mokytoja metodininkė

Ramona Matulionienė

7

III-IV klasių vadovų metodinė grupė

Muzikos mokytojas metodininkas

Rolandas Kostiukas

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

Dalia Milišauskienė

Atnaujinta: 2022-05-23
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.05 - 13.50
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
Gimnazijoje dirba 90-100% darbuotojų su imunitetu nuo Covid