Metodinė taryba

VILNIAUS ANTAKALNIO GIMNAZIJA

METODINIŲ GRUPIŲ PIRMININKŲ (METODINĖS TARYBOS NARIŲ), SEKRETORIŲ SĄRAŠAS

2023-2024 ir 2024-2025 M. M.

Metodinės tarybos pirmininkė

Matematikos mokytoja metodininkė

Inga Jomantienė

Metodinės tarybos nariai

Sekretorius

1

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinė grupė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

Ramutė Jablonskienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

Dalia Milišauskienė

2

Dorinio ir visuomeninio ugdymo mokytojų metodinė grupė

Geografijos mokytoja

Jolanta Butkutė

Geografijos vyresnioji mokytoja

Jolanta Čepaitė

3

Užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

Vilija Bagdonaitė

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Lina Ramanauskienė

4

Gamtamokslinio ugdymo, informatikos, matematikos mokytojų metodinė grupė

Matematikos mokytoja

Asta Griškienė

Biologijos mokytoja

Ieva Petrauskaitė

5

Meninio, fizinio ugdymo ir technologijų mokytojų metodinė grupė

Fizinio ugdymo mokytoja metodininkė

Raimonada Juchnevičienė

Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas

Kęstutis Mieželis

6

I-II klasių vadovų metodinė grupė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Enrika Žemė

Rusų kalbos mokytoja

Greta Volynskaja

7

III-IV klasių vadovų metodinė grupė

Istorijos mokytoja metodininkė

Jolanta Puškorienė

Fizikos mokytoja metodininkė

Ramona Matulionienė

 

 

Atnaujinta: 2024-02-28
 • Elektroninis dienynas
 • Microsoft 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40