Priėmimo komisija

 

PATVIRTINTA
Vilniaus Antakalnio gimnazijos
direktorės 2023 m. kovo 6 d.
įsakymu Nr. V-2023-31
 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS ANTAKALNIO GIMNAZIJĄ KOMISIJA

Rima Kuncevičienė – pirmininkė,

Jolanta Butkutė – narė - sekretorė,

Rima Dudzevičienė – narė,

Ramona Matulionienė – narė,

Žana Pliskačevska – narė.

Lina Šilaikienė atsakinga už gyventojų prašymų administravimą ir informacijos internete skelbimą.

Priėmimo į I gimnazijos klasę klausimais konsultuoja direktorės pavaduotoja ugdymui Rima Kuncevičienė (tel. 8 616 55189, el. paštas: RimaK@antgim.lt).

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS

 

Atnaujinta: 2023-08-10
 • Elektroninis dienynas
 • Microsoft 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
3. 09.50 - 10.35
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40