Priėmimo komisija

 

PATVIRTINTA
Vilniaus Antakalnio gimnazijos
direktoriaus 2024 m. vasario 23 d.
įsakymu Nr. V-25
 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS ANTAKALNIO GIMNAZIJĄ KOMISIJA

Rima Kuncevičienė – pirmininkė,

Jolanta Butkutė – narė - sekretorė,

Rima Dudzevičienė – narė,

Ramona Matulionienė – narė,

Žana Pliskačevska – narė.

Lina Šilaikienė atsakinga už gyventojų prašymų administravimą ir informacijos internete skelbimą.

Priėmimo į I-II gimnazijos klases klausimais konsultuoja direktorės pavaduotoja ugdymui
Rima Kuncevičienė (tel. +370 682 18478)
 
Priėmimo į III-IV gimnazijos klases klausimais konsultuoja ugdymo skyriaus vedėja
Rima Dudzevičienė (tel. +370 616 55189)

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS

 

Atnaujinta: 2024-02-28
 • Elektroninis dienynas
 • Microsoft 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40