Vaiko gerovės komisija

Gimnazijos vaiko gerovės komisijos (toliau – Komisija) paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisija savo veiklą grindžia šiais principais:

1. Geriausių vaiko interesų prioritetiškumo;

2. Vaiko dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus;

3. Individualizavimo;

4. Visapusiškumo;

5. Konfidencialumo;

6. Ankstyvosios intervencijos;

7. Dinamiškumo;

8. Refleksyvumo;

9. Veiklos integralumo;

10. Bendradarbiavimo.

Komisijos pirmininkas, jo pavaduotojas, sekretorius paskirti ir Komisijos sudėtis, jos darbo reglamentas, eilinių posėdžių grafikas patvirtini Gimnazijos direktorės 2021 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V – 2021-86 „Dėl vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos veiklos dokumentų tvirtinimo“.

Komisijos sudėtis 2021–2022 m. m.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Pareigos komisijoje

1. Žana Pliskačevska Socialinė pedagogė Pirmininkė

2.

Violeta Kriščiūnienė Humanitarinių ir socialinių mokslų ugdymo skyriaus vedėja Pirmininko pavaduotoja

3.

Laima Vilčinskienė Psichologė Narė

4.

Lina Miškinienė Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Narė

5.

Martynas Juocevičius Dorinio ugdymo (etikos) ir filosofijos mokytojas Narys

6.

Ieva Tamašauskaitė

Matematikos, informacinių technologijų mokytoja

Narė

Komisijos posėdžiai, pasitarimai vyksta tiesioginiu ir / ar nuotoliniu būdu, naudojant Microsoft Office 365 Education - Teams platformą, kartą per mėnesį, o prireikus ir kitu laiku.

Vaiko gerovės komisijos eilinių posėdžių grafikas 2021–2022 m. m.

Eil.nr.

Data

Vieta

 

1.

2021-09-21

15 kab.

2.

2021-10-19

15 kab.

3.

2021-11-16

15 kab.

4.

2021-12-21

15 kab.

5.

2022-01-18

15 kab.

6.

2022-02-22

15 kab.

7.

2022-03-15

15 kab.

8.

2022-04-26

15 kab.

9.

2022-05-17

15 kab.

10.

2022-06-21

15 kab.

Atnaujinta: 2021-09-01
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
Iki rudens atostogų mokiniams liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.
Gimnazijoje dirba 90-100% darbuotojų su imunitetu nuo Covid