Vaiko gerovės komisija

Gimnazijos vaiko gerovės komisijos (toliau – Komisija) paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisija savo veiklą grindžia šiais principais:

1. Geriausių vaiko interesų prioritetiškumo;

2. Vaiko dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus;

3. Individualizavimo;

4. Visapusiškumo;

5. Konfidencialumo;

6. Ankstyvosios intervencijos;

7. Dinamiškumo;

8. Refleksyvumo;

9. Veiklos integralumo;

10. Bendradarbiavimo.

Komisijos pirmininkas, jo pavaduotojas, sekretorius paskirti ir Komisijos sudėtis, jos darbo reglamentas, eilinių posėdžių grafikas patvirtini Gimnazijos direktorės 2022 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V – 2022-117 „Dėl vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos veiklos dokumentų tvirtinimo“.

Komisijos sudėtis 2022–2023 m. m.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Pareigos komisijoje

1. Žana Pliskačevska Socialinė pedagogė Pirmininkė

2.

Rima Kuncevičienė Direktorės pavaduotoja ugdymui Pirmininko pavaduotoja

3.

Violeta Kriščiūnienė Humanitarinių ir socialinių mokslų ugdymo skyriaus vedėja Narė

4.

Laima Vilčinskienė Psichologė Narė

5.

Gintarė Kolesnikova Ugdymo karjerai specialistė Narė

6.

Martynas Juocevičius Dorinio ugdymo (etikos) ir filosofijos mokytojas Narys

7.

Margarita Poškienė

Matematikos mokytoja, klasės vadovė

Narė

Komisijos posėdžiai, pasitarimai vyksta tiesioginiu ir / ar nuotoliniu būdu, naudojant Microsoft Office 365 Education - Teams platformą, kartą per mėnesį, o prireikus ir kitu laiku.

Vaiko gerovės komisijos eilinių posėdžių grafikas 2022–2023 m. m.

Eil. Nr.

Data

Vieta

 

1.

2022-09-20

15 kab.

2.

2022-10-18

15 kab.

3.

2022-11-15

15 kab.

4.

2022-12-13

15 kab.

5.

2023-01-17

15 kab.

6.

2023-02-21

15 kab.

7.

2023-03-21

15 kab.

8.

2023-04-18

15 kab.

9.

2023-05-16

15 kab.

10.

2023-06-20

15 kab.

 

Atnaujinta: 2023-08-10
 • Elektroninis dienynas
 • Microsoft 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
Iki rudens atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.