Informacija būsimų III gimnazijos klasių mokiniams

1. Mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programą Vilniaus Antakalnio gimnazijoje ir pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą, priimami be eilės.

Prašymą būsimos III gimnazijos klasės mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d. teikia Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt/

Vilniaus Antakalnio gimnazijos mokiniams dokumentų, patvirtinančių pirmumo ir papildomus kriterijus, pateikti e. sistemoje nereikia.

Mokymo sutartys – elektroninės ir pasirašomos tik e. būdu. Gimnazijos direktorius e. sutartį pasirašo tik mokiniui gavus pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą.


2. Į atsiradusias laisvas vietas III gimnazijos klasėje, pirmiausia priimami Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantys mokiniai, kurių mokymosi pasiekimai buvusioje mokykloje yra aukštesni.

Pageidaujančių nuo 2024 m. rugsėjo 1 dienos mokytis III gimnazijos klasėje tėvai (globėjai, rūpintojai) nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt/ pateikia šiuos dokumentus:

1. E. prašymą. Atkreipiame dėmesį:

 • Dorinio ugdymo dalyką (etiką ar tikybą) galima rinktis. Pasirinkimas gali nesutapti su programa, kurios buvo mokomasi anksčiau.

 • Gimnazija užtikrina pasirenkamosios užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) tęstinumą B 1 / B2 kalbos mokėjimo lygiu.

 • Pagrindinė užsienio kalba – anglų.

2. Kartu su prašymu e. sistemoje būtina pateikti:

2.1. Individualų ugdymo planą (čia). Plano sudarymo klausimais konsultuoja ugdymo skyriaus vedėja Rima Dudzevičienė (tel. +370 616 55189).

2.2. Mokymosi pasiekimus už 2023–2024 mokslo metų pirmą pusmetį, patvirtinančią pažymą (gali būti iš el. dienyno).

2.3. Pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus (žr. priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą).

2.4. Papildomus kriterijus patvirtinančius dokumentus (čia).


3. Mokymo sutartys – elektroninės ir pasirašomos tik e. būdu. Gimnazijos direktorius e. sutartį pasirašo tik gavęs pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą (informuosime atskiru laišku).

 

 

 

Atnaujinta: 2024-05-23
 • Elektroninis dienynas
 • Microsoft 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40