Atvira lietuvių kalbos ir literatūros pamoka

  • Paskelbta: 2023-03-18
  • Kategorija: Renginiai

Kovo 17 dieną per 5 pamoką lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Enrika Žemė vedė atvirą literatūros pamoką I e klasės mokiniams tema „Pastraipos ,,I. Šeiniaus romano ,,Kuprelis“ pagrindinis veikėjas Olesis yra gamtos žmogus“ analizė“. Pamokoje naudota Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Vilniaus m. savivaldybės bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ lėšomis įsigyta įranga.

Dirbdami porose mokiniai su planšetinias kompiuteriais programėlėje ,,Google Jamboard“ atliko pastraipos struktūros nagrinėjimo užduotis, prisiminė romano ,,Kuprelis“ siužetą bei tobulino savo kompiuterinio raštingumo įgūdžius. Pamoka buvo kolegialiai aptarta.

Džiugu, kad interaktyvios užduotys sudomino ne tik mokinius, bet ir pamoką stebėjusius mokytojus. 

Pamoka vesta siekiant įgyvendinti projekto „Kokybės krepšelis“ (NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001) išsikeltą uždavinį – kurti mokinių įsitraukimą į aktyvų mokymąsi ir mokinių mokymosi pažangą skatinančią ugdymo(si) aplinką.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos