Psichologas

Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos Gimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologu gimnazijoje dirba

Laima Vilčinskienė Psichologė

(I korpusas, 13 kab.)

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Konsultavimo laikas

Pirmadienis

8.30 – 15.30

13.00 – 13.30

Mokinių 9.00 – 10.00

14.00 – 15.00

Antradienis

8.30 – 16.30

13.00 – 13.30

Mokinių 9.00 – 13.00

Tėvų 15.00 – 16.00

Trečiadienis

8.30 – 15.30

13.00 – 13.30

Mokinių 9.00 – 13.00

Mokytojų 14.00 – 15.00

Ketvirtadienis

8.30 – 15.30

14.00 – 14.30

Mokinių 9.00 – 12.00

Penktadienis 8.30 – 13.00 12.30 – 13.00

Mokinių 9.00 – 12.00

Konsultacijos yra konfidencialios.

Kontaktai Telefonas +370 675 73839 (darbo valandomis)

El. paštas laimav@antgim.lt
El. paštas Rašyti

Gimnazijos psichologo darbo tikslas – padėti mokiniui atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis.

Gimnazijos psichologo pagrindinis uždavinys - rūpintis vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.

Gimnazijos psichologo pagrindinės darbo kryptys:

 • vertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
 • bendradarbiauja su mokytoju, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba mokyklos specialiojo ugdymo komisijoje;
 • konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
 • rengia individualias rekomendacijas mokinių psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
 • konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
 • inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;
 • dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
 • šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.), bei atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną;
 • teikia informaciją apie mokinius, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių mokinių ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 • atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius.

Kreipkis į gimnazijos psichologę dėl įvairių Tau iškilusių sunkumų ir rūpesčių: 

 • jei kyla sunkumų moksluose,
 • nesutari su draugais,
 • pykstiesi su tėvais ar mokytojais,
 • jei turi mokymosi sunkumų,
 • kamuoja nerimas, depresija, stresas,
 • jei nori geriau pažinti savo temperamento, charakterio savybes,
 • sunku apsispręsti profesijos rinkimosi ar kitais gyvenimo klausimais,
 • jautiesi vienišas, nemylimas,
 • tau liūdna, sunku ir tiesiog norisi su kuo nors pasikalbėti, pasitarti.

Psichologo informaciją rasite čia.

 

Atnaujinta: 2024-04-07
 • Elektroninis dienynas
 • Microsoft 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
8. 14.55 - 15.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40