Žinių gilinimo (konsultavimo) mokykla

Žinių gilinimo (konsultavimo) mokyklos filosofija - „Žmogui nepakanka kaupti žinias, reikia mokėti iš jų gauti palūkanas“(J. V. Gėtė).

Organizuodami ilgalaikes ar trumpalaikes, individualias ar grupines konsultacijas,  siekiame būti sėkmės kiekvienam vaikui mokykla.

Kodėl vertinga mokiniui?

 • Ugdymo turinio užsakovas – mokinys: jis pratinamas klausti, domėtis, analizuoti savo pasiekimus, sąmoningai mokytis.

 • Dirba įvairių dalykų skirtingi mokytojai (galimybė mokiniui pasirinkti).

 • Laisvai formuojamos laikinosios grupės (net ir vienai konsultacijai).

 • Galimybė gauti pagalbą, jei pamokos buvo praleistos dėl pateisinamos priežasties.

 • Konsultantai - ir gabūs mokiniai (galimybė paaiškinti kitam).

 • Pagalba ir gabiam (plėsti žinias), ir turinčiam mokymosi sunkumų (likviduoti spragas) mokiniui.

 • Pagalba turinčiam kitų poreikių mokiniui, kuris gali individualiai dirbti su mokytoju, socialiniu pedagogu, psichologu.

Konsultacija – nėra pamoka (nereglamentuota jos forma, darbo būdai, jos planavimą lemia pats mokinys, mokinio poreikiai). Tai suteikia laisvę mokytojo kūrybiškumui, produktyviam dialogui.

Žinių gilinimo (konsultavimo) mokykla pradeda veikti kasmet nuo spalio 1 dienos, kai mokytojai po diagnostinių testų, kontrolinių darbų, į gimnaziją atvykusių naujų mokinių adaptacijos stebėsenos ir pan. identifikuoja mokinių sėkmes ir kliuvinius, kai jaunuoliai patiria pirmuosius džiaugsmus ir problemas.

Žinių gilinimo (konsultavimo) mokyklos užsiėmimus renkasi pats mokinys arba konsultacijas paskiria mokytojas.

Esant poreikiui, papildomai mokinius konsultuoja, dalyvauja užsiėmimuose pagalbos mokiniui specialistai (psichologas, socialinis pedagogas).

Tėvus apie vaikui skirtas trumpalaikes (1-3 užsiėmimų trukmės arba nenuoseklios) ar ilgalaikes (ne trumpesnės kaip 4 nuoseklių užsiėmimų trukmės) konsultacijas informuoja konsultuojantis mokytojas el. dienyne.

Plačiau skaityti čia:

Konsultacijų tvarkaraštis

 

Atnaujinta: 2024-04-07
 • Elektroninis dienynas
 • Microsoft 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 14.00 - 14.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40