Ugdymo karjerai specialistas

Ugdymo karjerai specialistu gimnazijoje dirba

Gintarė Kolesnikova Ugdymo karjerai specialistė

(II korpuse, 27 kab.)

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

9.00 – 14.30

11.30 – 12.00

Antradienis

9.00 – 15.00    11.30 – 12.00

Trečiadienis

9.00 – 14.30 11.30 – 12.00

Ketvirtadienis

9.00 – 14.30    11.30 – 12.00

Penktadienis

   

Ir kitu individualiai sutartu laiku. 

Kontaktai Telefonas 8 604 43129

El. paštas gintarek@antgim.lt
El. paštas Rašyti

Ugdymo karjerai specialisto tikslas – ugdyti mokinių karjeros kompetencijas, padėti jiems spręsti karjeros klausimus taip, kad jie gebėtų sėkmingai plėtoti asmeninę karjerą, įgyvendinti sprendimus dėl mokymosi, saviraiškos ir darbo, sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, pereiti iš mokymosi aplinkos į darbo aplinką. 

Ugdymo karjerai specialisto veikla: 

 • Teikti asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais mokiniams; 
 • Organizuoti profesinį veiklinimą (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones: pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis); 
 • Teikti karjeros planavimui bei vystymui reikalingą informaciją mokiniams ir kitai mokyklos bendruomenei; 
 • Supažindinti mokyklų mokinius, mokytojus, tėvus su mokykloje teikiamomis karjeros paslaugomis, programomis, mokymo formomis, ugdomomis kompetencijomis bei mokymosi sąlygomis; 
 • Supažindinti mokinius su informacija apie tos pačios ir aukštesnės pakopos studijas, švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles; 
 • Supažindinti su profesinės veiklos ir užimtumo sritimis, darbo rinka ir jos pokyčių prognozėmis (kvalifikacijų paklausa, atlyginimais). 

Ugdymo karjerai specialistė tau padės: 

 • Geriau pažinti savo gebėjimus, pomėgius ir įgūdžius; 
 • Rinkti informaciją apie aukštąjį mokslą, susipažinti su įvairiomis profesijomis; 
 • Susipažinti su įvairiomis internetinėmis svetainėmis ir atsirinkti darbo, praktikos ir savanorystės pasiūlymus; 
 • Sukurti cv, motyvacinį laišką, karjeros planą. 

Ugdymo karjerai specialisto informaciją rasite čia.


NAUDINGOS NUORODOS 

1. Karjeros planavimas ir pasirengimas 

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti http://www.lamabpo.lt/ 

Atvira konsultavimo ir orientavimo aplinka https://www.aikos.smm.lt/Puslapiai/Pradinis.aspx 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras http://www.lmnsc.lt/ 

Mokinių ugdymo karjerai informacinė sistema http://www.mukis.lt/lt/pradzia.html 

Orientavimas karjerai Lietuvoje ir Europoje http://www.euroguidance.lt/ 

Studijų kokybės vertinimo centras http://www.skvc.lt/?id=0 

Valstybinis studijų fondas http://www.vsf.lt/ 

Švietimo mainų paramos fondas http://www.smpf.lt/lt/programos/europass 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija http://www.smm.lt/ 

Nacionalinė švietimo agentūra https://www.nsa.smm.lt/ 

Kvalifikacijos ir profesinio mokymo plėtros centras https://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/profesinis-mokymas-lietuvoje/ 

Švietimas ir mokymasis https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-vocational-education-and-training-vet_lt 

Lietuvos švietimo sistema http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimo-sistema 

Karjeros konsultavimo ir informavimo platforma https://okkarjera.com/ 

  

2. Profesijos pažinimo kampelis 

http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/video 

http://www.mukis.lt/lt/profesiju_filmai.html 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6149710D7E2CE7EF 

https://www.youtube.com/results?search_query=Netiks+TV+laidos+%E2%80%9EProfesija%E2%80%9C 

http://www.mukis.lt/lt/profesiju_nuotraukos.html 

https://www.kurstoti.lt/s/8677/5-perspektyvios-ateities-profesijos 

https://euroblogas.lt/tag/ateities-profesijos/ 

https://profesijulabirintas.wixsite.com/abcd14/books 

  

3. Aukštųjų mokyklų adresai 

Universitetai 

Balstogės universiteto filialas (BU FV) www.uwb.lt
 
Europos humanitarinis universitetas (EHU)  https://lt.ehu.lt/ 

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (LKA)  http://www.lka.lt/ 

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas (ISM) www.ism.lt 

Kauno technologijos universitetas (KTU) https://ktu.edu/ 

Kazimiero Simonavičiaus universitetas (KSU) www.ksu.lt 

Klaipėdos universitetas (KU) www.ku.lt 

LCC tarptautinis universitetas (LCC) www.lcc.lt 

Lietuvos muzikos ir teatro akademija (LMTA) www.lmta.lt 

Lietuvos sporto universitetas (LSU) www.lsu.lt 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) www.lsmuni.lt 

Mykolo Romerio universitetas (MRU) www.mruni.eu/lt 

Šiaulių universitetas (ŠU) http://www.su.lt/index.php?lang=lt 

Vilniaus dailės akademija (VDA) www.vda.lt 

Vilnius Tech  https://www.vgtu.lt/  

Vilniaus universitetas (VU) http://www.vu.lt/ 

Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla (VU TVM) http://www.vm.vu.lt/ 

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) http://www.vdu.lt/lt/ 

Vytauto Didžiojo universitetas Švietimo akademija https://svietimas.vdu.lt/ 

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija https://zua.vdu.lt/ 

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija http://www.seminarija.lt/ 

 

Kolegijos 

Alytaus kolegija (AK) http://alytauskolegija.lt/lt/?id=show&nr=110 

Kauno kolegija (KK) http://www.kaunokolegija.lt/ 

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija (KMAIK) http://www.kmaik.lt/ 

Kauno technikos kolegija (KTK) http://www.ktk.lt/ 

Klaipėdos valstybinė kolegija (KVK) http://www.kvk.lt/ 

Kolpingo kolegija (KK) http://www.kolpingokolegija.lt/ 

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (LAJM) http://www.lajm.lt/ 

Lietuvos verslo kolegija (LTVK) http://www.ltvk.lt.ltvk.hostingas.lt/ 

Marijampolės kolegija (MK) http://www.marko.lt/ 

Panevėžio kolegija (PK) http://panko.lt/ 

Socialinių mokslų kolegija (SMK) http://www.smk.lt/ 

Šiaulių valstybinė kolegija (ŠVK) https://svako.lt/ 

Šiaurės Lietuvos kolegija (ŠLK) http://www.slk.lt/ 

Šv. Ignaco Lojolos kolegija (ILK) http://www.ilk.lt/lt 

Tarptautinė teisės ir verslo mokykla (TTVAM) http://www.ttvam.lt/ 

Utenos kolegija (UK) http://www.utenos-kolegija.lt/ 

V. A. Gričiūno aukštoji vadybos mokykla (AVM) http://www.avm.lt/ 

Vilniaus dizaino kolegija (VDK) http://www.dizainokolegija.lt/lt/ 

Vilniaus kolegija (VK) http://www.viko.lt/ 

Vilniaus kooperacijos kolegija (VKK) http://www.vkk.lt/ 

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija http://www.vtdko.lt/ 

Vilniaus verslo kolegija (VVK) http://www.kolegija.lt/lt/frontpage.php 

  

4. Studijos užsienyje 

Studijų užsienyje informacijos centras https://www.studinfo.lt/ 

Studijų užsienyje https://studyplan.lt/ 

Kalbų kursai, studijos užsienyje ir paruošimas egzaminams http://www.kalba.lt/ 

Studijos užsienyje http://www.kastu.lt/ 

Studijos užsienyje http://www.fox.lt/ 

  

5. Galimybės jaunimui: savanorystė, jaunimo organizacijos, projektai 

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra http://jtba.lt/ 

Projektas „Tikras žmogus“ http://www.tikraszmogus.lt/ 

Europos užimtumo tarybų tinklas https://ec.europa.eu/eures/public/language-selection 

Europos jaunimo informacijos tinklas http://www.zinauviska.lt/lt/ 

Jaunimo verslo klubas http://www.verslus.lt/apie 

Savanorystės nuorodos: 

www.cv.lt/savanoriskas-darbas 

http://savanoriaujam.lt 

http://www.zinauviska.lt/lt/savanoryste/savanoriauk-lietuvoje 

http://www.patria.lt/lt/centrai/savanoriu-centras/ 

http://savanoriai.org 

https://maltieciai.lt/apie-savanoryste/

http://kulturossavanoriai.lt 

https://www.jaunimogarantijos.lt/lt/savanoriauk/24 

https://savanorystevilniuje.lt/nl/opportunities

https://jra.lt/jaunimui/suzinok-daugiau/jaunimo-igalinimas-ir-informavimas/jaunimo-informavimas-ir-konsultavimas

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/nevyriausybiniu-organizaciju-politika/savanoriska-veikla?lang=lt

https://mamuunija.lt/savanoryste/

https://www.alfarun.lt/savanoryste/ - DĖMESIO! TIK NUO 16 metų amžiaus

https://www.botanikos-sodas.vu.lt/apie-mus/savanoryst%C4%97

https://pvc.lt/big-brothers-and-sisters/tapk-savanoriu-3/ DĖMESIO! TIK NUO 18 metų amžiaus

https://niekienovaikai.lt/savanoriams

https://www.vdu.lt/lt/vdu-studentams/savanoryste/

https://www.etno.lt/savanoryste-praktika-socialines-pilietines-veiklos

https://savaplatforma.lt/

https://varlinukas.lt/index.php/savanoryste-vaiku-vasaros-stovykloje - DĖMESIO! TIK NUO 18 metų amžiaus

https://www.jaunimogarantijos.lt./lt

https://vilnius.policija.lrv.lt/lt/policija-pataria/policijos-remejai - DĖMESIO! TIK NUO 18 metų amžiaus.

https://www.padesiuseneliams.lt/savanoryst%C4%97/

http://www.savanoriai.org/lt/tarptautine-savanoryste/ - DĖMESIO! TIK NUO 18 metų amžiaus.

https://socialbreeze.lt/informacija-apie-savanoryste/

https://www.maistobankas.lt/savanorio-es-anketa/

https://zalianamis.lt/savanoryste/

 

6. Darbo paieška 

Užimtumo tarnyba http://www.ldb.lt/LDBPortal/Pages/ServicesForEmployees.aspx 

Vieningų visoje Europos Sąjungoje naudojamų dokumentų komplektas http://europass.cedefop.europa.eu/lt 

Darbo pasiūlymų skelbimai: 

https://randu.lt/ 

http://www.cvbankas.lt/ 

http://www.cvonline.lt/ 

http://www.cv.lt/ 

http://www.cvmarket.lt/ 

http://www.manager.lt/ 

http://www.cvinfo.lt/ 

http://www.naujasdarbas.lt/ 

http://www.darbaslietuvoje.lt/ 

http://dirbu.laikas.lt/ 

http://darbo.lt/darbas/ 

Kaip rašyti motyvacinį laišką: 

http://www.cvonline.lt/blog/motyvacinis-laiskas-pavyzdys/ 

http://www.cvonline.lt/blog/15-patarimu-kaip-parasyti-gera-motyvacini-laiska/ 

Gyvenimo aprašymo (CV) pavyzdžiai: 

http://www.cvonline.lt/blog/cv-pavyzdys/ 

https://www.ldb.lt/Informacija/Patarimai/PatarimaiIeskantiemsDarbo/Puslapiai/cv_motyvacinis.aspx 

https://europass.cedefop.europa.eu/lt/documents/curriculum-vitae/templates-instructions 

  

7. Testai 

http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai 

http://www.mukis.lt/lt/mokinio-knyga.html 

http://www.mukis.lt/lt/testaii.html 

http://www.cibonis.lt/lt/straipsniai/karjeros-testas/ 

http://charakteris.info/asmenybes-testas 

http://www.cvonline.lt/new_test/ceq.php?keel=leedu 

http://www.cvmarket.lt/toosobilikkus.php 

  

8. Dokumentai 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 16 d. nutarimas Nr. 1321 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 204 „Dėl Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2015-12-22, Nr. 20159). 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. V-72„ Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“ (TAR, 2014, Nr. 4888). Ugdymo karjerai programa 

Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. XII-745 „Dėl Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 140-7095). 

Vizijos projektas „Lietuva 2030 https://www.lietuva2030.lt/lt 

  

9. Elektroniniai leidiniai tėvams, mokiniams, mokytojams, karjeros koordinatoriams 

http://www.mukis.lt/lt/profesinio_orientavimo_paslaugos_mokyklose/dokumentai.html 

http://www.mukis.lt/lt/mokinio_knyga.html 

http://profesijulabirintas.wixsite.com/biblioteka/about3-c1ihl 

http://manokarjera.cv.lt/Default4.aspx?RubricID=10000000-0000-0000-0000-111111112226&MenuID=2 

  

10. Jaunimo organizacijos 

http://www.zinauviska.lt/lt/veikliam-jaunimui/jaunimo-organizacijos/vilniausmiestas 

 

 

Atnaujinta: 2023-09-17
 • Elektroninis dienynas
 • Microsoft 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
Iki rudens atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.