Mokymai gimnazijos pedagogams „Inovatyvu, įdomu išmanu: edukacinė aplinka MozaBook šiuolaikiškai pamokai“

  • Paskelbta: 2023-01-07
  • Kategorija: Renginiai

Mokymai gimnazijos pedagogams „Inovatyvu, įdomu išmanu: edukacinė aplinka MozaBook šiuolaikiškai pamokai“ organizuoti siekiant plėtoti pedagogų profesines, bendrąsias, mokymo(si) proceso valdymo kompetencijas, kurios įgalintų juos tikslingai bei kūrybiškai naudoti informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis paremtas priemones, edukacinę aplinką MozaBook, kuriant naujas mokymo(si) aplinkas, tobulinant pamokų turinį ir formas. Lektorius Vladimir Beneš jau ne pirmą kartą pristatė edukacinę aplinką „MozaBook“, kurios pagalba galima lengvai organizuoti interaktyvią ir šiuolaikišką pamoką, skyrė mokytojams individualių praktinių užduočių.

Mokymai vyko gyvendinant ES struktūrinių fondų ir Vilniaus m. savivaldybės bendrai finansuojamo projekto „Kokybės krepšelis“ (NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001) Gimnazijos veiklos tobulinimo plane išsikeltą uždavinį – kurti mokinių įsitraukimą į aktyvų mokymąsi ir mokinių mokymosi pažangą skatinančią ugdymo(si) aplinką.

Nuotraukos:
Mokytojos Jolantos Butkutės

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos