Enrika Žemė
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja