Laisvos darbo vietos

Vilniaus Antakalnio gimnazija skelbia atranką specialiojo pedagogo pareigoms užimti (1 etatas). Neterminuota darbo sutartis.

Pareigybė: Specialusis pedagogas

Pareigų statusas: Darbuotojas, dirbantis pagal neterminuotą darbo sutartį

Reikalavimai:

 1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas.
 2. Įgyta socialinio pedagogo kvalifikacija.
 3. Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.
 4. Gebėjimas dirbti komandoje.
 5. Informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas.
 6. Iniciatyvumas, kūrybiškumas, atsakingumas.
 7. Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių, švietimą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Švietimo ir mokslo ministro įsakymų, kitų teisės aktų žinojimas, gebėti juos taikyti praktiškai.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje su sutikimu dėl asmens duomenų naudojimo atrankos tikslais.
 2. Gyvenimo aprašymas (CV).
 3. Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 4. Kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas.
 5. Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų kopijas.

Dokumentų lauksime iki 2022 m. spalio 28 d. įskaitytinai el. pašto adresu rastine@antakalnio.vilnius.lm.lt
Pretendentai, labiausiai atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbio.

Darbo laikas: Pagal su darbuotoju suderintą darbo grafiką.

Adresas: Antakalnio g. 29, Vilnius

Etatas: 1 etatas

Atlyginimas (bruto): Atlyginimas priklausys nuo darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos: už siūlomą krūvį gali svyruoti nuo 1346 - 1444 eurų.

Skelbimo galiojimo data: 2022-10-28

Kontaktinė informacija:

Dokumentų lauksime iki 2022 m. spalio 28 d. įskaitytinai el. pašto adresu rastine@antakalnio.vilnius.lm.lt

Kontaktinis asmuo – direktorė Anželika Keršinskienė 8 676 53847


Vilniaus Antakalnio gimnazija siūlo darbą karjeros specialistui I-IV gimnazijos klasėse (1 etatas).

Pareigybė: Specialistas (-ė)

Darbo aprašymas:

 • organizuoja ir koordinuoja profesinio orientavimo paslaugų teikimą ir plėtojimą Švietimo įstaigoje, siekdamas įgyvendinti nustatytą paslaugų planą;
 • teikia ugdymo karjerai, profesinio konsultavimo, profesinio informavimo (įskaitant ir profesinį veiklinimą) paslaugas Švietimo įstaigos mokiniams;
 • supažindina Švietimo įstaigos mokinius, mokytojus, mokinių tėvus, globėjus ar rūpintojus, administraciją su Švietimo įstaigoje teikiamomis profesinio orientavimo paslaugomis, programomis, mokymo formomis, ugdomomis kompetencijomis, mokymosi sąlygomis;
 • teikia informaciją apie studijų ir profesinio mokymo galimybes, švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles ir terminus....

Reikalavimai:

 • turėti ne žemesnį kaip Lietuvos kvalifikacijų sandaros VI lygio kvalifikacinį laipsnį arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
 • turėti pedagogo kvalifikaciją arba būti išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą švietimo.;
 • išklausyti kvalifikacijos tobulinimo programą, kuri įgyvendinama pagal Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Vyriausybės 2022-08-24 nutarimu Nr. 847 priedą, ne vėliau kaip per vienus metus nuo įsidarbinimo karjeros specialistu pirmą kartą pradžios, jeigu jis atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
 • turi trumpesnę kaip 3 metų darbo patirtį, susijusią su ugdymu karjerai, profesiniu informavimu ir konsultavimu iki darbo karjeros specialistu pradžios;
 • studijų metu nėra išklausęs ne mažiau nei 15 studijų kreditų apimties modulį (-ius), susijusį (-ius) su karjeros valdymu, konsultavimu, vystymu.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Gyvenimo aprašymą;
 4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

Adresas: Antakalnio g. 29, Vilnius

Etatas: 1 etatas

Atlyginimas (bruto): Atlyginimas priklauso nuo darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos: nuo 1346 iki 1444 euro

Skelbimo galiojimo data: 2022-10-28

Kontaktinė informacija:

Dokumentų lauksime iki 2022 m. spalio 28 d. įskaitytinai el. pašto adresu rastine@antakalnio.vilnius.lm.lt

Kontaktinis asmuo – direktorė Anželika Keršinskienė 8 676 53847

 

Atnaujinta: 2022-11-07
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40