Patvirtinta mokinių priėmimo į gimnaziją komisija

PATVIRTINTA
Vilniaus Antakalnio gimnazijos
direktoriaus 2024 m. vasario 23 d.
įsakymu Nr. V-25

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS ANTAKALNIO GIMNAZIJĄ KOMISIJA

 
Rima Kuncevičienė – pirmininkė,
 
Jolanta Butkutė – narė - sekretorė,
 
Rima Dudzevičienė – narė,
 
Ramona Matulionienė – narė,
 
Žana Pliskačevska – narė.
 
Lina Šilaikienė atsakinga už gyventojų prašymų administravimą ir informacijos internete skelbimą.
 
 
MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS
 
 
Nepamirškite padėkoti autoriui