Rima Kuncevičienė
Pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas