Tarpiniai patikrinimai III G kl. mokiniams

TARPINIAI PATIKRINIMAI III G kl. mokiniams. SVARBU ŽINOTI:

 1. Dalykų tarpinius patikrinimus laiko III gimnazijos klasės mokinys, kuris yra pasirinkęs vidurinio ugdymo programos tą dalyką ir dalyko kursą, jeigu toks yra.
 2. Tarpinius patikrinimus mokiniai laiko III gimnazijos klasėje pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą tarpinių patikrinimų tvarkaraštį (pridedama). Ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki tarpinio patikrinimo, atsižvelgdamas į orų prognozes, valstybės ar savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją, ekstremalųjį įvykį ar karantiną, švietimo, mokslo ir sporto ministras gali tvarkaraščiuose numatytą tarpinio patikrinimo vykdymo datą pakeisti į kitą, ankstinti ar vėlinti nustatytą tarpinio patikrinimo ir (ar) brandos egzamino pradžios laiką.
 3. Tarpinius patikrinimus mokinys laiko gimnazijoje, kurioje mokosi.
 4. Tarpinis patikrinimas gali būti atidėtas vadovaujantis Valstybinių brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo X skyriumi.
 5. Reikalavimai mokiniams, atsakomybė (pridedama).
 6. Tarpinių patikrinimų, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros (A) pirmojo ir antrojo tarpinių patikrinimų, rezultatų protokolai informacinėje sistemoje NECIS skelbiami ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tarpinio patikrinimo įvykdymo dienos. Lietuvių kalbos ir literatūros (A) pirmojo tarpinio patikrinimo rezultatų protokolai skelbiami iki einamųjų mokslo metų ugdymo proceso pabaigos likus ne mažiau kaip trims darbo dienoms.
 7. Kandidatų tarpinių patikrinimų (pirmojo ir antrojo tarpinių patikrinimų atveju – jų metu gautų taškų sumos) rezultatas 0–40 taškų. Jeigu tarpinį patikrinimą laikiusysis nesurinko bent 1 taško, rezultatų protokole įrašomas „0“.
 8. Dalykų tarpinių patikrinimų rezultatai skelbiami nepažeidžiant asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
 9. Pasibaigus tarpiniam patikrinimui III gimnazijos klasės mokiniams ugdymo procesas organizuojamas pamokų tvarkaraštyje nustatyta tvarka.
 10. Organizuojami atskiri dviejų lygių matematikos valstybiniai brandos egzaminai. Matematikos (B) valstybinio brandos egzamino rezultatas bus įskaitomas stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas. B kurso valstybinio brandos egzamino rezultatas prilygsta 60 proc. matematikos (A) valstybinio brandos egzamino rezultato. Konvertavimas bus atliekamas skaičiuojant konkursinį balą.

 Daugiau informacijos:

 

Tarpinių patikrinimų klausimais gimnazijoje konsultuoja:

direktorės pavaduotoja ugdymui Rima Kuncevičienė: tel. 8 682 18478, el. p. RimaK@antgim.lt

ugdymo skyriaus vedėja Rima Dudzevičienė: tel. 8 616 550189, el. p. RimaD@antgim.lt

 

Atnaujinta: 2024-04-07
 • Elektroninis dienynas
 • Microsoft 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
8. 14.55 - 15.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40