Vilija Bagdonaitė
Anglų kalbos mokytoja metodininkė