Metodinės konferencijos „Sėkmės istorijos pamokose 2023!“ nuostatai

  • Paskelbta: 2023-06-22
  • Kategorija: Svarbu!

Vadovaujantis pokyčių projekto „Kokybės krepšelis” gimnazijos veiklos tobulinimo planu ir įgyvendinant gimnazijos 2022 metų veiklos plano I tikslą „Mokinių pasiekimų gerinimas, tobulinant ugdymo(si) organizavimą ir bendruomenės mokymąsi/ darbą komandomis“, Metodinė taryba 2023 m. birželio 28 d. gimnazijoje organizuoja metodinę konferenciją „Sėkmės istorijos pamokose 2023!“. Kviečiame susipažinti su konferencijos nuostatais.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos