Laukiame abiturientų mokykloje

 • Paskelbta: 2021-05-01
 • Kategorija: Svarbu!

Po ilgo nuotolinio mokymosi proceso su abiturientais vėl susitiksime mokykloje.

Nuo gegužės 3 dienos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams ugdymo procesas organizuojamas mišriu ugdymo organizavimo būdu, derinant kasdienį mokymo proceso organizavimo ir nuotolinį mokymo proceso organizavimo būdus.

Pamokos abiturientams vyks pagal pakoreguotą pamokų tvarkaraštį, kuris sudarytas taip, kad mokantis pagrindiniu mokymo proceso organizavimo būdu – kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, būtų skiriama ne mažiau, kaip 50 procentų ugdymo procesui skirto laiko.

Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis 2021 m. balandžio 19 d. Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. Nr. V-576 “Dėl vidurinio ugdymo baigiamųjų klasių mokinių ugdymo proceso organizavimo 2020–2021 mokslo metais” ir Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu  Nr. V-987 „Dėl vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams organizavimo būtinų sąlygų“.

PRIMENAME:

 • Gimnazijoje privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną.
 • Atvykus į mokyklą lauko drabužius reikia palikti rūbinėje.
 • Būtina dezinfekuoti rankas, laikytis rankų, kosėjimo, čiaudėjimo higienos.
 • Pertraukų metu negalima išeiti iš gimnazijos teritorijos.
 • Valgykloje prie stalelių sėdėkime po 2,
 • Bendraudami su draugais ir mokytojais, laikykimės saugaus dviejų metrų atstumo.
 • Klases išvėdinkime kiekvienos pertraukos metu.
 • Jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo.
 • Draudžiama į gimnaziją atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.
 • Draudžiama į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
 • Rekomenduojame mokiniams profilaktiškai tirtis dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ nustatyta tvarka.
 • Susirgus COVID-19 liga ar esant privalomai izoliacijai, būtina nedelsiant informuoti gimnazijos, klasės vadovą.
 • Būtina laikytis kitų Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu  Nr. V-987 „Dėl vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams organizavimo būtinų sąlygų“ nustatytų reikalavimų.

Visų mūsų tikslas yra sėkminga mokslo metų pabaiga ir Brandos egzaminų sesija!

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos