UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMAS GIMNAZIJOJE

 • Paskelbta: 2020-08-30
 • Kategorija: Svarbu!

TAISYKLĖS MOKINIAMS

 • Reikalavimas mokiniams dėvėti veidą ir nosį dengiančias priemones pamokos metu, esant šiandieninei epidemiologinei situacijai, nėra nustatytas.
 • Veidą ir nosį dengiančias priemones būtina dėvėti pertraukų metu, valgykloje ir kitose susibūrimų vietose.
 • Bendraujant su kitais asmenimis, išlaikyti ne mažesnį kaip 1 m atstumą, vengti nereikalingų kontaktų.
 • Laikytis asmens higienos (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.) taisyklių.
 • Lauko drabužius kabinti rūbinėje.
 • Rekomenduojama patiems pakartotinai nusivalyti savo mokymosi vietos ir priemonių, paviršius prieš pamoką ir po jos.
 • Būtina riboti ugdymo metu dalijimąsi ugdymo priemonėmis. Jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jas išvalyti ir dezinfekuoti po kiekvieno panaudojimo.
 • Pertraukų metu ar vykstant veikloms mokyklos lauko teritorijoje, būti klasei / grupei / srautui skirtoje zonoje.
 • Maistą atsineštą iš namų, valgyti klasėje, laikantis asmens higienos taisyklių, arba mokyklos valgykloje, prie vieno stalo pietaujant ne daugiau, kaip keturiems tos klasės grupės mokiniams:

I-II klasių mokiai pietauja po 3 pamokų;

III-IV klasių mokiai pietauja po 4 pamokų;

arba

laisvo laiko tarpo tarp pamokų metu, išskyrus 4 ir 5 pamokas, kai valgyklos patalpos pilnai dezinfekuojamos.

 • Panašaus amžiaus mokiniai į gimnaziją įeina pro skirtingus įėjimus ir mokosi:

I korpusas – III - IV gimnazijos klasių mokiniai

II korpusas – I-II gimnazijos klasių mokiniai

 • Bendrose mokyklos patalpose judama laikantis dešinės pusės taisyklės.
 • Mokykloje įrengtų ČikuRaku daiktų saugojimo spintelių paslauga nebus teikiama.
 • Vengti tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su mokiniais.
 • I-II korpusuose mediniais laiptais lipama į viršų, o cementiniais – leidžiamasi žemyn.
 • I-II klasių mokiniai naudojasi antro korpuso ir trečio korpuso pirmojo aukšto WC.
 • III-IV klasių mokiniai naudojasi pirmo korpuso ir trečio korpuso pirmojo aukšto WC.
 • Trečiojo korpuso antrojo aukšto WC naudojasi Vilniaus Antakalnio progimnazijos pradinių klasių mokiniai.
 • Ugdymo proceso metu (pamokų ir pertraukų metu) išeiti iš gimnazijos teritorijos ir bendrauti su ne gimnazijos bendruomenės nariais grietai draudžiama.
 • Kūno temperatūrą bekontakčiu termometru  matuoja  sveikatos priežiūros specialistė, raštinės darbuotojai, gimnazijos budėtojas, budintis gimnazijos vadovas
 • Į mokyklos patalpas draudžiama atvykti ir dalyvauti veiklose mokiniams, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar yra privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.
 • Mokiniai, važiuojantys į mokyklą viešuoju transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų, taikomų keleiviams.

 

LANKYMOSI GIMNAZIJOJE TAISYKLĖS TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS)

 • Į gimnazijos patalpas ateiti tik išskirtiniais atvejais, iš anksto užsiregistravus ir suderinus savo atėjimo laiką su mokytoju. Registruotis telefonu 852341802 (gimnazijos raštinėje, jos darbo laiku), o atvykus - pas budėtoją.
 • Patalpose dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.
 • Draudžiama į gimnaziją atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija bei kartu su jais gyvenantiems asmenims, izoliacijos laikotarpiu, turintiems karščiavimą (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
Nepamirškite padėkoti autoriui