Metodinė konferencija „Sėkmės istorijos pamokose 2023!“

  • Paskelbta: 2023-07-01
  • Kategorija: Renginiai

Birželio 28 dieną, kai nutilo įprastas mokinių šurmulys ir mokytojams atsivėrė daugiau galimybių pasidalinti reikšmingiausiais pedagoginiais atradimais,  gimnazijoje įvyko tradicinė metodinė konferencija „Sėkmės istorijos pamokose 2023!“

Konferenciją pradėjo ir visus pasveikino gimnazijos direktorė Anželika Keršinskienė, pabrėžusi kolektyvinės lyderystės įtaką organizacijos sėkmei.

Šiais metais konferencijoje buvo skaityti 6 pranešimai:

  1. „Individuali mokinio pažanga: nuo problemos identifikavimo iki sprendimo (socialinė pedagogė Žana Pliskačevska).
  2. Kaip išlukštenti mokinio svajones?“ (karjeros specialistė Gintarė Kolesnikova).
  3. Universalus dizainas mokymuisi (UDM) mūsų klasėje“ (matematikos mokytoja metodininkė Inga Jomantienė).
  4. STEAM science stations: lengvesnis būdas organizuoti integruotą pamoką“ (biologijos mokytoja Gabrielė Zenevičiūtė).
  5. Kaip pamatuoti sėkmę pamokose? Mokinių grįžtamasis ryšys“ (ekonomikos ir verslumo mokytojas, programos „Renkuosi mokyti!“ dalyvis Petras Jurkuvėnas).
  6. Efektyvus ir individualizuotas pamokos įsivertinimo metodas naudojant ,,Plickers” korteles“ (biologijos mokytoja, programos „Renkuosi mokyti!“ alumnė Ieva Petrauskaitė).

Konferenciją vedė Metodinės tarybos pirmininkė Inga Jomantienė, refleksiją apibendrino naudodamasi programėle Mentimeter IT ir fizikos mokytoja Jūratė Dambrauskienė. Visiems pranešėjams įteikti padėkos raštai ir atminimo suvenyrai.

Renginį organizavusi gimnazijos Metodinė taryba ir ją kuravusi direktoriaus pavaduotoja Rima Kuncevičienė džiaugėsi turiningu ir prasmingu renginiu.

Konferencija organizuota siekiant įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ gimnazijos veiklos tobulinimo planą.

Nuotraukos:
Nerijaus Junevičiaus

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos