Atvira fizikos pamoka

  • Paskelbta: 2023-04-02
  • Kategorija: Renginiai

Kovo 31 dieną mokytoja Ramona Matulionienė vedė atvirą fizikos pamoką IIb gimnazijos klasėje tema „Atomas“. Mokiniai, dirbdami grupėse, naudodami įvairią literatūrą (knygas, vadovėlius bei nešiojamus kompiuterius), atliko jiems skirtas užduotis, rinko ir sistemino informaciją apie atomą. Apibendrinimui naudotas skaitmeninis turinys Mozabook, įsivertinimui - Mentimeter.

Pamoka buvo kolegialiai aptarta.

Džiugu, kad interaktyvios užduotys sudomino ne tik mokinius, bet ir pamoką stebėjusius mokytojus. 

Pamokoje naudota Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Vilniaus m. savivaldybės bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ lėšomis įsigyta įranga.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos