Mokytojų metodinė konferencija

  • Paskelbta: 2022-12-21
  • Kategorija: Renginiai

Mokytojų metodinė konferencija

 „Tobulėkime kartu taikydami skaitmenines mokymo(si) priemones“

Gruodžio 13 dienos baltą po gausaus sniego popietę Antakalnio gimnazijoje susirinko mokytojai ir kviestiniai svečiai pasidalinti savo patirtimi apie tai, kokias neišsemiamas galimybes ir mokytojui, ir mokiniui atveria skaitmeninės mokymo priemonės.

Mokytojų metodinę konferenciją „Tobulėkime kartu taikydami skaitmenines mokymo(si) priemonesׅ“ sveikinimo žodžiu atidarė Vilniaus Antakalnio gimnazijos direktorė Anželika Keršinskienė, pabrėžusi, kad ateities mokykla neįsivaizduojama be technologijų ir skaitmeninio turinio.

Pirmąją konferencijos dalį pradėjo gimnazijos alumnė, LLRĮ Švietimo skyriaus projektų koordinatorė Justina Jablonskaitė. Ji pristatė skaitmeninį integruotą ekonomikos, etikos ir pilietiškumo vadovėlį „Pilietis per 31 valandą“.

Antrąjį pranešimą „Nuo spragų žiniose iki triumfo egzamine arba kaip išlaisvinti mokytoją ir personalizuoti ugdymą“ nuotoliniu būdu skaitė doc. dr. Vilija Dabrišienė,  KTU inžinerijos licėjaus matematikos mokytoja ekspertė, personalizuoto matematikos mokymosi platformos www.elicejus.lt turinio vadovė.

Vilniaus Antakalnio gimnazijos vyr. socialinė pedagogė Žana Pliskačevska, perskaičiusi pranešimą „Mokytojų skaitmeninės kompetencijos įtaka mokinių mokymosi motyvacijai“, uždarė konferencijos įžanginę dalį.

Po trumpos pertraukėlės visi dalyviai, pasiskirstę į dvi dalis pagal pasirinktą ugdymo sritį, kūrybinėse dirbtuvėse dalijosi sukaupta patirtimi, patys išbandė naujas mobiliąsias programėles, demonstravo, kokių galimybių suteikia išmaniosios ugdymo priemonės.

Lietuvių kalbos ir literatūros ir socialinių mokslų kūrybinės dirbtuvės –moderatorė istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja metodininkė Jolanta Puškorienė.

Pranešimai ir jų autoriai:

  • „GIS geografijoje ir ne tik...“ – Jolanta Butkutė, Vilniaus Antakalnio gimnazijos geografijos mokytoja.
  • „Mokinys pamokos centre“ – Enrika Žemė, Vilniaus Antakalnio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja.
  • „Interaktyvios programos geografijos pamokose“ – Jolanta Čepaitė, Vilniaus Antakalnio gimnazijos ir VšĮ „Vaivorykštės tako“ gimnazijos vyr. geografijos mokytoja.

Matematikos ir gamtos mokslų kūrybinės dirbtuvės – moderatorė Jūratė Dambrauskienė,  IT vyr. mokytoja ir fizikos mokytoja.

Pranešimai ir jų autoriai:

  • „Skaitmeninių technologijų taikymas matematikos pamokose“ – Asta Griškienė, Vilniaus Antakalnio gimnazijos matematikos mokytoja.
  • „Kaip sudominti ir įtraukti mokinį, taikant skaitmenines mokymosi priemones biologijos pamokose?“ – Ieva Petrauskaitė, Vilniaus Antakalnio gimnazijos biologijos mokytoja, programos „Renkuosi mokyti!“ dalyvė.
  • „Grįžtamojo ryšio ir įsivertinimo įrankiai“ – Nikita Gladčenko, Vilniaus Antakalnio gimnazijos matematikos mokytojas.

Po turiningo ir prasmingo pasidalijimo patirtimi kūrybinėse dirbtuvėse visus dalyvius į konferencijos baigiamąją dalį – refleksiją ir uždarymą– pakvietė Vilniaus Antakalnio gimnazijos Metodinės tarybos pirmininkė, matematikos mokytoja metodininkė Inga Jomantienė. Grupelėse dalyviai pasidalijo savo įspūdžiais, kuriuos užrašė ant didelių popieriaus lapų.

Vilija Bagdonaitė, Metodinės tarybos narė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, konferenciją pabaigė šmaikščiomis savos kūrybos eilėmis, kuriose dar kartą priminė visiems pranešimų temas.

Ačiū organizatoriams, pranešėjams už įkvepiančią konferenciją. Kolegialus bendradarbiavimas– geriausias būdas tobulėti.

Konferencija organizuota siekiant įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ gimnazijos veiklos tobulinimo planą.

Nuotraukos:
Nerijaus Junevičiaus.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos