Atvira matematikos pamoka

  • Paskelbta: 2022-12-21
  • Kategorija: Renginiai

Gruodžio 16 dieną per 2 pamoką mokytoja Margarita Poškienė vedė atvirą matematikos pamoką Ia klasės mokiniams tema „Tiesinė priklausomybė“. Dirbdama su interaktyviu ekranu ir „ActivInspire” programa, demonstravo, kaip naudojantis šia programa, interaktyvios lentos įrankiais bei planšetiniu kompiuteriu  informatyviai, vaizdžiai, suprantamai bei įtraukiai pateikti mokiniams mokomąją medžiagą.

Pamoka vesta siekiant įgyvendinti projekto „Kokybės krepšelis“ (NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001) išsikeltą uždavinį – kurti mokinių įsitraukimą į aktyvų mokymąsi ir mokinių mokymosi pažangą skatinančią ugdymo(si) aplinką.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos