Atvira lietuvių kalbos ir literatūros pamoka

  • Paskelbta: 2022-11-29
  • Kategorija: Renginiai

Lapkričio 28 dieną per 4 pamoką lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Ramutė Jablonskienė vedė atvirą literatūros pamoką IV h klasės mokiniams tema „Vytauto Mačernio biografija ir dvasinė branda“. Pamokoje buvo pristatytos patirtinio ugdymo galimybės panaudojant interaktyviąją lentą. Mokiniai tyrinėjo Vytauto Mačernio gyvenimo kelią, asmenybės ir kūrybos bruožus, sistemino informaciją, mokėsi vieni iš kitų. Pamoka buvo kolegialiai aptarta. Kartu patirti atradimai turtina ir mokinius ir mokytojus.

Pamoka vesta siekiant įgyvendinti projekto „Kokybės krepšelis“ (NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001) išsikeltą uždavinį – kurti mokinių įsitraukimą į aktyvų mokymąsi ir mokinių mokymosi pažangą skatinančią ugdymo(si) aplinką.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos