Informacija būsimų IV gimnazijos klasių mokiniams

Informacija būsimų IV gimnazijos klasių mokiniams, pretenduojantiems į atsiradusias laisvas vietas

 

Priėmimo į IV gimnazijos klasę ir individualaus ugdymo plano sudarymo klausimais konsultuoja ugdymo skyriaus vedėja Rima Dudzevičienė (el. paštas: RimaD@antgim.lt, tel. 8 616 55189).

 

Pageidaujantys nuo 2023 m. rugsėjo 1 dienos mokytis IV gimnazijos klasėje, iki gegužės 31 dienos Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt/ pateikia šiuos dokumentus:

1. E. prašymą, kurio pildymo metu pateikiami visi pirmumo kriterijus patvirtinantys dokumentai (žr. Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą).

2. Mokymosi pasiekimus už 2022-2023 mokslo metų pirmą pusmetį, patvirtinančią pažymą (gali būti iš el. dienyno).

3. Individualų ugdymo planą.

4. Papildomus kriterijus patvirtinančius dokumentus.

Atkreipiame dėmesį: laimėjimus ir dalyvavimą NVŠ veikloje patvirtinantys svarbiausi dokumentai (iki 3) pateikiami už dvejus paskutiniuosius mokslo metus, tačiau skaičiuojamas tik vienas aukščiausias įvertinimas.

5. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą.

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos