Informacija būsimų III gimnazijos klasių mokiniams

Informacija būsimų III gimnazijos klasių mokiniams

 

Vilniaus Antakalnio gimnazijos mokiniai, pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą, teikia prašymą per e. sistemą. Jiems užtikrinamas priėmimas be eilės.

Į atsiradusias laisvas vietas III gimnazijos klasėje pirmiausia priimami Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantys mokiniai, kurių mokymosi pasiekimai buvusioje mokykloje yra aukštesni.

Priėmimo į III gimnazijos klasę ir individualaus ugdymo plano sudarymo klausimais konsultuoja ugdymo skyriaus vedėja Rima Dudzevičienė (el. paštas: RimaD@antgim.lt, tel. 8 616 55189).

 

Pageidaujantys nuo 2023 m. rugsėjo 1 dienos mokytis III gimnazijos klasėje, iki gegužės 31 dienos Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt/ pateikia šiuos dokumentus:

1. E. prašymą, kurio pildymo metu pateikiami visi pirmumo kriterijus patvirtinantys dokumentai (žr. Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą).

2. Mokymosi pasiekimus už 2022-2023 mokslo metų pirmą pusmetį, patvirtinančią pažymą (gali būti iš el. dienyno).

3. Individualų ugdymo planą (informacija ruošiama).

4. Papildomus kriterijus patvirtinančius dokumentus.

Atkreipiame dėmesį: laimėjimus ir dalyvavimą NVŠ veikloje patvirtinantys svarbiausi dokumentai (iki 3) pateikiami už dvejus paskutiniuosius mokslo metus, tačiau skaičiuojamas tik vienas aukščiausias įvertinimas.

5. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą (pateikiamas prieš pasirašant mokymo sutartį).

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos