Informacija būsimų II gimnazijos klasių mokiniams

Informacija būsimų II gimnazijos klasių mokiniams, pretenduojantiems į atsiradusias laisvas vietas

 

Į II gimnazijos klasę priėmimas vykdomas teritoriniu principu, t. y. pagal gyventojų deklaruotą gyvenamąją vietą (žr. interaktyvųjį mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapį). Faktinė gyvenamoji vieta jokios įtakos priėmimui neturi.

Priėmimo į II gimnazijos klasę klausimais konsultuoja direktorės pavaduotoja ugdymui Rima Kuncevičienė (tel. 8 682 18478, el. paštas: RimaK@antgim.lt).

Pageidaujančių nuo 2023 m. rugsėjo 1 dienos mokytis II gimnazijos klasėje tėvai (globėjai, rūpintojai) nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt/ pateikia šiuos dokumentus:

1. E. prašymą.

2. Mokymosi pasiekimus už 2022-2023 mokslo metų pirmą pusmetį (I-II trimestrus, jei mokomasi trimestrais), patvirtinančią pažymą (gali būti iš el. dienyno).

3. Pagrindinio išsilavinimo I dalies (aštuonių klasių) baigimo pažymėjimą.

4. Pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus (žr. Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą)

5. Papildomus kriterijus patvirtinančius dokumentus.

Atkreipiame dėmesį: laimėjimus ir dalyvavimą NVŠ veikloje patvirtinantys svarbiausi dokumentai (iki 3) pateikiami už dvejus paskutiniuosius mokslo metus, tačiau skaičiuojamas tik vienas aukščiausias įvertinimas.

6. Pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių, jei tokių yra.

7. Motyvacinį laišką-prašymą, jei pageidaujama mokytis fizinių ar humanitarinių-socialinių mokslų krypčių klasėje.

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos