Informacija būsimų I gimnazijos klasių mokiniams

Į I gimnazijos klasę priėmimas vykdomas teritoriniu principu, t. y. pagal gyventojų deklaruotą gyvenamąją vietą (žr. interaktyvųjį mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapį). Faktinė gyvenamoji vieta jokios įtakos priėmimui neturi.

Priėmimo į I gimnazijos klasę klausimais konsultuoja direktorės pavaduotoja ugdymui Rima Kuncevičienė (tel. 8 682 18478, el. paštas: RimaK@antgim.lt).

Pageidaujančių nuo 2023 m. rugsėjo 1 dienos mokytis I gimnazijos klasėje tėvai (globėjai, rūpintojai) nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt/ pateikia šiuos dokumentus:

1. E. prašymą. Atkreipiame dėmesį:

  • Dorinio ugdymo dalyką (etiką ar tikybą) galima rinktis. Pasirinkimas gali nesutapti su programa, kurios buvo mokomasi anksčiau.
  • Gimnazija užtikrina antrosios užsienio kalbos (prancūzų, rusų, vokiečių) tęstinumą.
  • Pirmoji užsienio kalba – anglų.

2. Mokymosi pasiekimus už 2022-2023 mokslo metų pirmą pusmetį (I-II trimestrus, jei mokomasi trimestrais), patvirtinančią pažymą (gali būti iš el. dienyno).

3. Pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus (žr. Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą).

4. Papildomus kriterijus patvirtinančius dokumentus.

Atkreipiame dėmesį: laimėjimus ir dalyvavimą NVŠ veikloje patvirtinantys svarbiausi dokumentai (iki 3) pateikiami už dvejus paskutiniuosius mokslo metus, tačiau skaičiuojamas tik vienas aukščiausias įvertinimas.

5. Pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių, jei tokių yra.

6. Motyvacinį laišką-prašymą, jei pageidaujama mokytis:

- gamtamokslinių-matematinių mokslų krypties (f) klasėje.

- kalbinių-visuomeninių mokslų (h) krypties klasėje.

- Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos „Jaunųjų lyderių“ programą (l) pasirinkusių mokinių klasėje.

Jaunojo kariūno-lyderio (JKL) programa

Jaunojo kariūno-lyderio programa vyks Gimnazijai bendradarbiaujant su Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (LKA).

Eil. nr.
I Kursas (IL gimnazijos klasė)
Mokslo savaičių kiekis per metus
37 savaitės
  1.  
Formalųjį švietimą papildantis ugdymas
Dorinis ugdymas*
1 val. per sav., iš viso 37 val. per metus
  1.  
Pilietinis ugdymas*
1 val. per sav., iš viso 37 val. per metus
  1.  
Fizinis ugdymas*
2 val. per sav., iš viso 74 val. per metus
  1.  
Lyderystės pagrindai**
3 val. per sav., iš viso 111 val. per metus 

* Dorinio ugdymo, pilietiškumo pagrindų ir fizinio ugdymo pamokos vyks LKA 2 kartus per savaitę (planuojama antradieniais ir ketvirtadieniais).

** Lyderystės pagrindų užsiėmimuose LKA IL gimnazijos klasės mokiniai įgis lyderystės, pirmosios medicininės pagalbos, topografijos, taktikos pagrindų, šaudybos ir rikiuotės pradinių įgūdžių.

 

7. Mokymo sutartis pasirašoma tik pateikus pagrindinio išsilavinimo I dalies (aštuonių klasių) baigimo pažymėjimą.

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos