Informacija būsimų I-IV gimnazijos klasių mokiniams

Informacija būsimų I gimnazijos klasių mokiniams

Priėmimas vykdomas teritoriniu principu, t. y. remiantis gyventojų deklaruota gyvenamąja vieta (žr. Aptarnavimo teritorijų interaktyvų žemėlapį). Faktinė gyvenamoji vieta jokios įtakos priėmimui neturi.

Į atsiradusias laisvas vietas priimama vadovaujantis „Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu“, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. 1-1316.

Pageidaujantys nuo 2022 m. rugsėjo 1 dienos mokytis I gimnazijos klasėje, iki gegužės 31 dienos Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt/ pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą:

14–18 metų vaikas prašymą gali pateikti pats, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) rašytinį sutikimą.

Atkreipiame dėmesį:

  • Dorinio ugdymo dalyką (etiką ar tikybą) galima rinktis. Pasirinkimas gali nesutapti su programa, kurios buvo mokomasi anksčiau.
  • Gimnazija užtikrina antrosios užsienio kalbos (prancūzų, rusų, vokiečių) tęstinumą. Pirmoji užsienio kalba – anglų.

2. Mokymosi pasiekimus už 2021-2022 mokslo metų pirmą pusmetį, patvirtinančią pažymą (gali būti iš el. dienyno).

3. Pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus. Laimėjimus ir dalyvavimą NVŠ veikloje patvirtinantys svarbiausi dokumentai (iki 3) pateikiami už dvejus paskutiniuosius mokslo metus.

4. Pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių, jei tokių yra.

5. Motyvacinį laišką-prašymą, jei pageidaujama plėtoti fizinių ar humanitarinių mokslų krypčių kompetencijas.


 

Informacija būsimų II gimnazijos klasių mokiniams, pretenduojantiems į atsiradusias laisvas vietas

Priėmimas vykdomas teritoriniu principu, t. y. remiantis gyventojų deklaruota gyvenamąja vieta (žr. Aptarnavimo teritorijų interaktyvų žemėlapį). Faktinė gyvenamoji vieta jokios įtakos priėmimui neturi. Po to - kurių mokymosi pasiekimai buvusioje mokykloje yra aukštesni.

Pageidaujantys nuo 2022 m. rugsėjo 1 dienos mokytis II gimnazijos klasėje, iki gegužės 31 dienos Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt/ pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą. 14–18 metų vaikas prašymą gali pateikti pats, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) rašytinį sutikimą.

2. Mokymosi pasiekimus už 2021-2022 mokslo metų pirmą pusmetį, patvirtinančią pažymą (gali būti iš el. dienyno).

3. Pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus. Laimėjimus ir dalyvavimą NVŠ veikloje patvirtinantys svarbiausi dokumentai (iki 3) pateikiami už dvejus paskutiniuosius mokslo metus.

4. Pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių, jei tokių yra.

5. Motyvacinį laišką-prašymą, jei pageidaujama plėtoti fizinių ar humanitarinių mokslų krypčių kompetencijas.


 

Informacija būsimų III-IV gimnazijos klasių mokiniams, pretenduojantiems į atsiradusias laisvas vietas

Į atsiradusias laisvas vietas pirmiausia priimami mokiniai, kurių mokymosi pasiekimai buvusioje mokykloje yra aukštesni.

Pageidaujantys nuo 2022 m. rugsėjo 1 dienos mokytis III ar IV gimnazijos klasėje, iki gegužės 31 dienos Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt/ pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą. 14–18 metų vaikas prašymą gali pateikti pats, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) rašytinį sutikimą.

2. Mokymosi pasiekimus už 2021-2022 mokslo metų pirmą pusmetį, patvirtinančią pažymą. (Gali būti iš el. dienyno).

3. Individualų ugdymo planą. Plano sudarymo klausimais konsultuoja ugdymo skyriaus vedėja Rima Dudzevičienė (tel. 8 616 55189). Individualaus ugdymo plano pavyzdžiai čia.

4. Pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus. Laimėjimus ir dalyvavimą NVŠ veikloje patvirtinantys svarbiausi dokumentai (iki 3) pateikiami už dvejus paskutiniuosius metus.

5. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą:

  • Pretenduojantys į III gimnazijos klases, pažymėjimą pateikia prieš pasirašant arba mokymo sutarties pasirašymo metu.
  • Pretenduojantys į IV gimnazijos klases, pažymėjimo kopiją prisega e. sistemoje prašymo pateikimo metu.

Kaip pildyti prašymą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt/ rasite čia.​​​​​​​


 

MOKINIAI, BAIGĘ PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ VILNIAUS ANTAKALNIO GIMNAZIJOJE, MOKYTIS PAGAL VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ

PRIIMAMI IR Į KLASES PASKIRSTOMI

vadovaujantis 2020 m. kovo 16 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-39 patvirtinta TVARKA

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos