Skelbiamas priėmimo į mokyklas tvarkos aprašas

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba patvirtino Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą ir Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2021−2022 mokslo metų aptarnavimo teritorijų žemėlapius.

Primename, kad e. prašymų teikimas 2021-2022 mokslo metams į Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklas prasidės š. m. kovo 1 d. e. sistemoje https://svietimas.vilnius.lt/.


Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas


Priėmimo Į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e. sistemą grafikas

Vilniaus miesto savivaldybės Bendrojo ugdymo skyriaus vedėjos 2021 m. vasario 17 d. įsakymas Nr.  A15-242/21(2.1.4E-BEU) Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e. sistemą grafiko patvirtinimo“.


Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų interaktyvusis žemėlapis

Nepamirškite padėkoti autoriui